Category Archives: Semester

Tvingas jobba på semesterdagarna?

Hej,
Jag jobbar i en industrifabrik som ska ha stängt mellan jul och nyår. Dom dagar som inte är röda har vi semester. Nu vill företaget att vi ska jobba dom dagar som inte är röda. Kan dom tvinga in en att arbeta fast att man har semester?

Svar: Om ni sedan tidigare kommit överens om och beviljats semester så kan inte arbetsgivaren ändra det utan särskilda skäl. Eftersom företaget stänger (eller skulle hålla stängt) är det egentligen inte rätt att ni ska ta semester, utan ni borde erbjudas att vara lediga med lön, eller arbete på annan enhet.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Återta beviljad semester

Hej,
Jag har sökt och fått semester beviljad under en vecka i november. Så fort jag fick veta att den resa jag skulle åka på blev inställd mailade jag bemanningsansvarig på min arbetsplats och bad att få dra tillbaka min semesteransökan. Fick till svar att jag inte kan göra detta utan måste ta ut min semester pga. att man inte kan lämna återbud till den person som skulle vikariera för mej. Stämmer detta? Återbudet kom 2,5 veckor innan semestern skulle börja.

Svar: Eftersom din semester är beviljad så är det i princip så att arbetsgivaren kan begära att du tar ut den. Det stämmer att en arbetsgivare inte kan lämna återbud till en vikarie hur som helst. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla de arbetstimmar som avtalats mellan denne och vikarien. Dessa fall är inte enkla, men, eftersom arbetsgivaren har sista ordet vad gäller förläggning av semester så måste han/hon godkänna den och även godkänna att den tas tillbaka. Så i värsta fall gäller alltså beviljad semester, men mot arbetstagarens vilja.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Publicerat i kategori/kategorierna: Semester

När måste jag begära ledighet inför julen?

Hej,
Vår fråga är vad som menas med att ansöka om ledighet i god tid? Finns det ramar om detta? Jag ansökte om ledighet mellan jul och nyår och ansökte den 22/10… Ansökan gällde således om ledighet efter den 25/12. Min chef kom och sa att gränsen att ansöka var den 21/9 (vilket dom hade glömt att annonsera). Tycker ändå att lite mer än 2 månader innan borde vara ok! Finns det som sagt lagar eller regler eller annat prejudikat som avgör vad ”god tid” innebär?

Svar: Ofta behöver du lämna in din ledighetsansökan i mycket god tid inför till exempel julhelgen. Det kan vara så länge som tre månader innan, beroende på vilken tidsfrist arbetsgivaren meddelar. Två månader i förväg anser vi är rimlig tid, och du och dina kollegor kan inte ges ansvaret för att arbetsgivaren ”glömt” att meddela vilket som var sista datum. Det kan också finnas reglerat i ett lokalt avtal vad som gäller. Däremot är det inte säkert att ni beviljas ledigt, då det är arbetsgivaren som har sista ordet i den frågan, och ledigheten måste ske utan att det påverkar verksamheten negativt.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Publicerat i kategori/kategorierna: Semester

Rätt till ledighet

Hej,
Jag jobbar i en butik och har inte skrivit på något avtal eller kommit överens om något sedan i januari 2018. Min provanställning gick ut i december 2017 och jag skrev därefter på papper om vikariat en månad framåt, vilket gick ut i januari 2018. Sedan dess har jag inte skrivit på något/kommit överens om något avtal. Jag har fått schema några veckor i taget efter det. På grund av detta så trodde jag att det inte skulle vara något problem att vara ledig. Jag frågade i september (tre månader innan) om jag kunde vara ledig några dagar i december. Eftersom jag ej har schema som räcker dit eller är garanterad ett visst antal timmar såg jag ej något problem med detta. Men min chef säger då att detta ej går eftersom att fler vill vara ledig just de dagarna.

Kan hon verkligen neka mig ledighet då jag inte har något avtal eller schema som räcker ända dit? Dessutom har jag hört att om man är tillsvidareanställd så kan man ej bli nekad om man ansöker om ledigt tre månader innan önskade dagar? Vilket jag gjorde för att vara på den säkra sidan. Så vad gäller egentligen? Kan hon neka mig? Fast vi inte kommit överens om något avtal?

Svar: Vi undrar hur ditt anställningsavtal ser ut och även hur provanställningen avslutades? Provanställning avbryts, avslutas eller övergår i en tillsvidareanställning. Det är felaktigt att du går från en provanställning till ett vikariat. Detta kan innebära att din arbetsgivare är skadeståndsskyldig för att inte ha följt LAS, lagen om anställningsskydd. Vi anser att din arbetsgivare inte har koll på arbetsrätten och din anställningsform bör ses över och vad din sysselsättningsgrad ligger på. Tänk på att anställningsavtal inte behöver vara skriftligt. Däremot har du rätt att få ut anställningsvillkor som bekräftar din anställningsform och ger dig de väsentligaste informationen om din anställning. Om din arbetsgivare även misskött sig på denna biten så är det ytterligare en punkt som skulle kunna innebära skadestånd.

När det gäller ansökan om semester eller ledighet så är det generellt så att arbetsgivaren ska försöka gå den anställde till mötes, särskilt när man är ute i så god tid. I slutändan är det dock arbetsgivaren som har rätt att bestämma. Eftersom det inte framgår tydligt hur ditt schema ser ut så är det svårt att ge ett mer specifikt svar.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Dra tillbaka beviljad semester

Hej,
Jag vart beviljad semester redan i mitten av mars, för Jul och Nyår. Jag var ute i god tid för att dom skulle ha tid att fixa in för jourlistor för vinter jouren. Nu när vi fick dom i slutet på augusti så har dom lagt in Jour för mig över Jul när jag redan är beviljad semester. Och det är ju inte många som kan tänka sig att byta helg heller. Så nu har jag lite problem. För nu har vi ju betalat resor hotell och aktiviteter på vårt resmål.

Kan dom lägga in jour på mig ett halvår efter det att dom beviljat min semester? Det är samma personer som sköter det hela. Och jag påtalade detta och på det svar jag fick så lät det som att det får jag lösa??

Svar: En redan beviljad semester kan arbetsgivaren inte dra in hur som helst. Finns synnerliga skäl kan arbetsgivaren dra in beviljad semester, synnerliga skäl är ett högt krav och en arbetstagare som förlorar pengar på detta genom att exempelvis missa en resa har rätt till ersättning. Du får prata med din arbetsgivare igen och förklara dina rättigheter.

Med vänlig hälsning
Arbetsrättsjouren

Publicerat i kategori/kategorierna: Semester

Hålla inne semesterdagar för att täcka utgifter?

Hej,
För ett tag sedan sa jag upp mig från ett företag där jag arbetat i 3 år. När min sista lön kom så var inte mina kvarvarande semesterdagar med. När jag kontaktade ekonomiavdelningen hänvisade dom till att de kan hålla inne semesterdagarna i 3 månader för att täcka upp eventuella kostnader (?) Får man göra detta?

Svar: Det låter som en väldigt märklig hantering. Företaget får inte hålla inne din slutlön, utan den, tillsammans med inarbetad semester och semesterersättning, har du rätt att få ut senast månaden efter avslutad anställning i enlighet med Semesterlagen § 30. Om det av någon speciell anledning inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Att hålla inne din slutlön för eventuella kostnader på arbetsplatsen är inte ok. Hör av dig till ekonomiavdelningen igen och förklara att om de bryter mot semesterlagen kan de bli skadeståndsskyldiga.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Sjuk under semestern

Hej,
Undrar vad som gäller… Då jag sjukanmälde mig igår till min chef, men han sa bara att jag inte behöver sjukanmäla mig då jag har semester. Då jag hade högfeber igår somna jag om, började tänka på de nu. Vårdcentralen nämnde idag att jag skulle sjuka mig. Så nu känner jag att jag behöver ett vettigt svar.
Ska jag sjukanmäla mig när jag blir sjuk på min semester? Eller e de som min chef säger?

Svar: Om du blir sjuk under din semester har du enligt 15 § i semesterlagen rätt att få de dagar du är sjuk att räknas som just sjukdagar istället för semesterdagar. Det man som arbetstagare måste göra för att detta skall ske är att kontakta din arbetsgivare direkt, vilket innebär senast då du kommer tillbaka från din semester eller enligt regler som finns för detta på arbetsplatsen. Detta innebär alltså att du har rätt att omvandla dina semesterdagar till sjukdagar, och på så vis spara de semesterdagarna.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Semester vid sjukdom

Hej!

Jag har en fråga angående semesterlönegrundande frånvaro. Jag arbetar inom handeln och har varit sjukskriven med bruten fot under förra sommaren vilket resulterade i att jag inte tog ut någon semester. Jag var sjukskriven drygt 112 dagar om jag minns rätt. Jag arbetar vanligtvis ungefär 50% och det kan variera lite, så min arbetsgivare använder sig av 12%-regeln när hon räknar ut min
semesterpeng.

Nu är det dags för semester och jag undrar om min sjukskrivning från förra sommaren är semesterlönegrundande och om man räknar bort en månads ”semester” i sjukskrivningen trots att jag inte tog ut semester? Brukar man själv behöva intyga eller lämna uppgifter om sjukskrivningen inför detta? Och om jag själv vill räkna lite på vad summan kan bli, räknar jag då ihop förra årets intjänade
lön+sjukpenningen från försäkringskassan och 12% av det eller hur blir det?

SVAR:

Hej,

Viss frånvaro kan vara semesterlönegrundande och sjukdom är en sådan frånvaro. Det är endast de första 180 dagarna som är semestergrundande och om du var borta cirka 112 dagar så var all din frånvaro semestergrundande. Om du inte tog ut din semester förra sommaren, eftersom du var sjukskriven så borde du antingen ha fått ut dessa pengarna i semesterersättning eller så har du dessa dagar sparade så att du kan ta ut dem denna sommaren.

Du kan ha behövt lämna intyg när du var sjukskriven förra året, men mer än så ska du inte behöva lämna. Skulle det uppkomma tvist angående att du varit ledig på grund av sjukdom så ligger det på dig att bevisa detta, då kan ett läkarintyg vara bra. Men om du redan gett ett läkarintyg så räcker detta. Arbetsgivaren ska ha koll på att sjukfrånvaro är semestergrundande till viss del och ska reglera detta på egen hand. Skulle arbetsgivaren inte vara medveten om detta så kan du påpeka det, dina rättigheter finns i semesterlagens 17 §.

Din semesterersättning vid sjukdom beräknas på ett speciellt vis. Vilket även framkommer i semesterlagen 16 b § (kan finnas andra regler i kollektivavtal). Du ska lite förenklat få din semestersättning grundad på den inkomst du skulle haft om du istället arbetat. Din inkomst från försäkringskassan ska alltså inte räknas med utan istället ska ett högre belopp användas.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren bestämma över min semester?

Hej,
Min arbetsgivare stänger kontoret tre veckor under sommaren, detta gick de ut med i januari. De säger: ”Vi lämnade besked redan i januari ang sommarsemester samt att du enligt lag är förbunden att ta ut 20 dagar semester per år, vilket du därför behöver uppfylla. Som redan sagts är det arbetsgivaren som bestämmer förläggning av semester om vi inte kommer överens.”
Jag har bett om att de ska försöka att förse mig med arbete dessa veckor men de har inget intresse av detta.
Så min fråga lyder, är jag tvungen att spendera majoriteten av min semester under en period då jag inte har något intresse av att vara ledig för att de ska kunna stänga kontoret?

SVAR:
Det stämmer att det är arbetsgivaren som styr över förläggningen av din semester. Du lämnar in önskemål, men om de inte kan tillgodoses utan vad lagen kallar ”påtaglig störning” av verksamheten så är det arbetsgivaren som har sista ordet. Detta står i Semesterlagen § 11.
I det här fallet har du fått informationen i god tid och de har möjlighet att stänga kontoret så länge detta planeras och kommuniceras, vilket man kan anse att de har gjort. De uppfyller dessutom kravet på att se till att du får minst 4 veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna.

Hälsningar Camilla Ländin

Kan arbetsgivaren neka min semester i anslutning med föräldraledighet?

Hej,
Min chef bad oss arbetstagare att maila hur vi vill lägga våran semester. Jag maila in min semester med en gång. Veckan efter när jag var sjukskriven så besluta min arbetsgrupp tillsammans med chefen att skjuta fram semestern en vecka framåt. Det innebär att v.29 och framåt som jag hade tänk att ta ut min semester hamnar i slutet av första perioden och sedan in på den andra perioden. Jag la därför in föräldraledigt v.29 och tre veckor semester på sena perioden v.30-32. Detta innebär att jag la min semester inom den sena periodens ramar. Men har gått in i den fösta perioden men en vecka föräldraledigt. Men chef maila mig och bad mig att inte lägga in föräldraledigt utan hålla mig inom rätt tidsram eftersom hon har svårt att få in vikarie. Sedan skrev hon att föräldraledigheten kan hon inte neka mig eftersom jag söker innan 3 månader och att det är andra gång detta året som jag söker föräldraledigt. Men hon säger att hon inte behöver bevilja min semester i anslutning till föräldraledighet. Kan hon göra så?

Svar: Din chef kan be dig att inte lägga ut föräldraledighet men i och med att du ansöker om den mer än tre månader innan kan inte arbetsgivaren göra något år det. Enligt lag har du rätt att ta ut föräldraledighet i tre perioder under ett år så jag kan tänka mig att det är information arbetsgivaren vill ge till dig så du är medveten om att du endast kan ansöka om en period till detta år.

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens önskemål om förläggning av semester. Däremot säger semesterlagens 11 § att om det inte går att komma överens så är det arbetsgivaren som avgör hur semesterledigheten ska förläggas. Ställer det till problem för arbetsgivaren att få in vikarier under sommaren har arbetsgivaren rätt att inte bevilja din tänka semester. Du har däremot ändå rätt till 4 veckors semesterledighet under juni till augusti om inget annat har avtalats.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren