Category Archives: Schema

Tips på hur du kan arbeta hemifrån

Covid-19 kom snabbt och förändrade många saker i samhället och i världen. Många delar berör såklart arbetslivet. Korttidsarbete, uppsägningar, konkurser är en del av det som hittills har skett. En annan del är förändringar på arbetsplatsen och att fler måste eller bör arbeta hemifrån. Att kunna arbeta hemifrån kan innebära att företaget fortfarande kan driva sin verksamhet utan att ta till andra tråkigare åtgärder. Många företag har redan anställda som har arbetat hemma sedan tidigare men långt ifrån alla. 

Hur fungerar det för dig och din arbetsplats? Har du som arbetsgivare bra koll på hur dina anställda arbetar när de är hemma? Har du som anställd möjlighet att själv bestämma så länge arbetet blir gjort?

Linda Gemal från Ordningskonsulten ger tips om hur du kan styra upp ditt arbete hemifrån.

En anställd som inte kom till sitt arbetspass?

Hej,
Under helgen hade vi en i personalen som valde att gå från sitt arbetspass utan att säga till. Hon kom heller inte på sitt pass dagen efter. Ingen av cheferna har hört något från henne. Vi har försökt att kontakta henne utan framgång. Först undrar vi såklart om något allvarligt har hänt henne och vidare vad vi arbetsrättsligt kan göra i en sådan här situation?

Svar: I första hand är det viktigt att få reda på om det har hänt henne något. Vi antar att ni har någon anhörig att kontakta som ni kan få information från.

Om det inte har hänt henne något allvarligt utan hon endast uteblivit från sina arbetspass så gäller följande. Om en anställd inte dyker upp eller meddelar att hen är sjuk enligt den rutin som finns på arbetsplatsen så är det att betrakta som en arbetsvägran. I ett sådant fall kan det vara motiverat att ge en varning eller erinran om vad som gäller på arbetsplatsen. En skriftlig varning kan sedan i sin tur vara del i en grund för uppsägning av personliga skäl.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Tvingas jobba på semesterdagarna?

Hej,
Jag jobbar i en industrifabrik som ska ha stängt mellan jul och nyår. Dom dagar som inte är röda har vi semester. Nu vill företaget att vi ska jobba dom dagar som inte är röda. Kan dom tvinga in en att arbeta fast att man har semester?

Svar: Om ni sedan tidigare kommit överens om och beviljats semester så kan inte arbetsgivaren ändra det utan särskilda skäl. Eftersom företaget stänger (eller skulle hålla stängt) är det egentligen inte rätt att ni ska ta semester, utan ni borde erbjudas att vara lediga med lön, eller arbete på annan enhet.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Tjänst på 80 procent, arbetat 90 procent, vad för arbetsschema gäller framöver?

Hej,
Jag sitter i styrelsen för en verksamhet, föräldrar-kooperativ. Min fråga gäller våra anställda. Om man har en 80%-tjänst enligt sitt avtal men har under en period jobbat 90%. Har man då rätt till en 90% tjänst tillsvidare eller kan vi som arbetsgivare ”gå tillbaka” till de 80% som de har avtal på? Finns det något som säger att de ska få fortsätta jobba 90%?

Vi måste ha en chef som har rätt behörighet och den som har haft den tjänsten på prov vill nu återgå till sin vanliga tjänst. Problemet är att de andra anställda har under den här tiden gått upp och jobbat mer än vad som står i deras avtal. När nu chefen inte vill vara chef längre är vi tvungna att anställa en ny chef utifrån, då ingen av de anställda har de kvalifikationer som krävs. Kan vi nu begära att de går ner till sin ordinarie arbetstid? Inga avtal har skrivits gällande ökningen av arbetstid.

Svar: För mig låter det som att det är en tidsbegränsad anställning eller tillfällig placering som de anställda har gått upp i under den här perioden. Vid både en tidsbegränsad anställning och tillfällig placering finns det ett slutdatum där anställningen avslutas. Då går de anställda tillbaka till sin originalanställning som de har avtal på.

Finns det inget avtal på att de övriga anställda har gått upp i arbetstid kvarstår originalanställningen och det är den som gäller. Alltså finns det inget som säger att de ska fortsätta på 90 % utan står det på avtalet att det är 80 % som anställningen är på är det det gällande avtalet. Ni kan alltså låta de anställda gå tillbaka till sin ordinarie arbetstid med stöd i deras anställningsavtal.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Chefen stryker mig från mitt pass, får hon det?

Hej,
Om man är timanställd och fått sitt schema för månaden. Har min chef rätt att bara ta bort mina pass från dag till dag? Har för mig att man måste göra detta minst 2 veckor innan.

Svar:
Alldeles rätt, du har rätt till ditt schema minst 14 dagar i förväg. Om det skulle vara så att du är schemalagd men verksamheten stänger av någon anledning, tänk en glasskiosk på sommaren och det ösregnar, så har du rätt att få lön för dina bokade pass oavsett. Sen är det viktigt att påpeka att det finns ingen anställningsform som heter timanställd utan det är en löneform.

Hälsningar Camilla Ländin

Mitt schema har ändrats fyra gånger på en månad

Hej,
Under en månad har mitt schema ändrats 4 gången första gången innan det ens hade börjat gälla och sista gången på fredag för att börja gälla på måndagen får man göra så här utan att ens fråga om det går? Man måste väl kunna planera sin fritid?

Svar: Enligt Arbetstidslagen § 12 så har du rätt att få ditt schema minst 14 dagar innan det ska börja gälla. Det är inte acceptabelt att ändra det från fredag till måndag om det inte hänt något exceptionellt i verksamheten som påverkar arbetsgivarens möjlighet att ha framförhållning.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetschema med kort varsel, kan jag tacka nej?

Hej,
Jag arbetar som köksmästare på en restaurang. Jag lämnade mitt arbete i söndagskväll och får då veta hur mitt schema ser ut för nästa vecka 41. Är detta okej?
Sen nu under kvällen har dom ändrat mina arbetstider för onsdag samma vecka. Får man göra så? Omständigheterna på arbetsplatsen är krångliga, drastisk kort på personal samt inga strukturer kring schema läggning. Har jag som anställd rätten till att säga ifrån att jag inte kan jobba det ”nya passet” som är ändrat?

Svar: Enligt lagen har man som anställd rätt att få sitt schema senast 14 dagar i förväg. Det är endast i undantagsfall som arbetsgivaren får göra ändringar som ligger närmare än så i tiden, t.ex. om det är många medarbetare som är sjuka eller ifall något oförutsett inträffar.

I princip kan du meddela att du inte kan jobba ett pass som du får reda på om det är mycket kort varsel. Detta kan dock variera lite grann beroende på branschpraxis, och också om det står något om detta i ditt anställningsavtal eller lokalt kollektivavtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Måste jag arbeta ett inbokat extrapass?

Hej,
Jobbar inom matbutik. Min chef bad mig arbeta denna helg trots att jag inte är schemalagd. Jag tackade ja men har nu fått förhinder pga. familjeskäl, så skulle behöva va ledig imorgon (söndag) som jag tackade ja till tidigare i veckan. Men min chef säger att jag inte kan avsäga mig ett arbetspass när jag väl har tackat ja till det. Har han befogenhet att göra så?

Svar: När du har tackat ja till ett arbetspass, även om det går över ditt ordinarie schema så har du ingått ett avtal och har en skyldighet gentemot din arbetsgivare att arbeta passet. På samma sätt som att arbetsgivaren inte kan dra in ditt pass. Ofta brukar man kunna lösa sådant genom att be någon annan ta ditt arbetspass men det kanske är svårt med så kort varsel. Ber man om ledighet så ska man be om den i god tid så att arbetsgivaren har tid att ersätta dig.

Hälsningar Daniela Alm

Kan arbetsgivaren ändra mitt schema och är jag tvingad att arbeta 80%?

Hej,
Jag har en 60% tjänst (butik) och har från början haft en muntlig överenskommelse med min chef om att arbeta mån – ons. I våras kom vi överens om att jag skulle arbeta 80% fördelat på mån – tors, även detta muntligt. Nu har jag sagt upp mig, och samtidigt bad jag (återigen muntligen) att få återgå till mitt ordinarie schema på 60%, vilket min chef svarade ja till. Nu hävdar han att jag aldrig har bett om detta, möjligen har han ”svarat ja till något han inte hörde”. Kan han kräva att jag jobbar mer än 60% som mitt anställningsbevis säger? Kan han ändra om dagarna så jag inte får arbeta mån – ons? Jag har aldrig fått något skriftligt schema, och jag har aldrig varit lovad att få fortsätta arbeta 80%.

Svar: Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, fördelen är att ett skriftligt avtal är ett konkret bevis av vad som faktiskt gäller. Det finns inget krav på att en arbetstagares uppsägning ska vara skriftligt, men även här underlättar det ur bevisningssynpunkt. Har din chef accepterat din uppsägning och återanställt dig på 60 % kan han inte tvinga dig att arbeta 80 %.

Arbetsgivaren avgör förläggningen av arbetstiden och har alltså rätt att ändra dina arbetsdagar. Dock måste arbetsgivaren meddela en schemaändring två veckor i förväg enligt arbetstidslagen. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal kan det finnas mer specifika regler gällande arbetstidsscheman och hur de kan ändras. Är det en permanent förändring av ditt schema kan din arbetsgivare behöva förhandla med facket. Kontakta ditt fackförbund för att se om de kan hjälpa dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren