Category Archives: Okategoriserade

Arbetsbefriad med lön

En anställd som arbetat 50% blev uppsagd pga. arbetsbrist. Hade rätt till 2 månaders uppsägningslön, som betalats ut under uppsägningstiden. Hon fick nytt jobb, som timanställd och har arbetat mindre än halvtid på det nya jobbet. Har arbetsgivaren rätt att kräva avräkning på den lön hon fått för uppsägningstiden? Hon menar att vad hon gör på den tiden som är utöver de 50% som hennes anställning var, är hennes sak.

SVAR

Hej,

§ 13 i LAS reglerar att om man är arbetsbefriad under uppsägningstiden men fortfarande får lön, och börjar arbeta för ett annat företag under den tiden så har arbetsgivaren rätt att kräva att göra avdrag gentemot den ersättning som arbetstagaren erhåller på sitt nya jobb. Om den anställde arbetat under uppsägningstiden och fortfarande arbetar 50% och har arbete utöver det så har du som arbetsgivare inte rätt att göra avdrag för de pengar hon tjänar utöver den tid hon arbetar hos dig. Men om hon varit arbetsbefriad med lön under uppsägningstiden och haft ett nytt jobb under den tiden kan man göra avdrag. Men om hon arbetat sina timmar så ska hon ha lön för det.

Hälsningar,

Daniela

Sjuklön vid tjänstledighet?

Hej!
Jag har varit anställd hos samma arbetsgivare i 4 år. Nu i mellandagarna tog jag tjänst ledigt i 4 dagar eftersom jag inte hade någon semester kvar. Jag blev då tyvärr sjuk och frågade min arbetsgivare om jag kunde sjukskriva mig dessa dagar istället. Har inte varit sjukskriven de senaste två åren en endaste dag. Men det fick jag inte. Är det rätt?

SVAR

Man kan inte få sjuklön när man har tagit tjänstledighet då man inte får någon lön när man är tjänstledig. Sjuklön får man för att ska täcka upp för den inkomst man förlorar när man är sjuk.
Och eftersom du var tjänstledig så hade du ingen väntad inkomst för dom dagarna ändå.

Hälsningar,

Daniela Alm

Är avsked en rimlig åtgärd?

Min sambo jobbar vid ett sjukhus och begick misstaget att under en veckas sjukskrivning arbeta ett pass vid ett en annan arbetsplats. Sjukskrivningen kom sig av den mycket dåliga psykosociala arbetsmiljön men ursäktar ju inte den felaktiga handlingen. När detta uppdagades hade han samtal med chefen och erkände och bad om ursäkt.
Nu har VC beslutat att varsla honom om avsked pga denna enstaka händelse. Det finns inga andra anmärkningar. Han har nu blivit avstängd med lön medan förhandlingar pg med facket.

Min fråga är om detta är en rimlig konsekvens av en enstaka felaktig handling?

Följdfråga: Är det tillåtet att arbeta på annan arbetsplats när man är avstäng med lön?

Min sambo tillhör Kommunal med kollektivavtal AB 2014.

Hej,

Det svar som kan ges på frågan är att graden av misskötsamhet är beroende av vilken sorts verksamhet som din sambo arbetade extra hos under sjukskrivningen. Var det hos en arbetsgivare som inte kan anses konkurrera med din sambos arbetsplats så får handlingen inte anses vara lika allvarlig. Om det däremot var hos en konkurrerande arbetsgivare får handlingen anses vara av mer allvarlig natur. Generellt sett måste arbetstagaren ha en form av överenskommelse med arbetsgivaren för att få arbeta hos en annan arbetsgivare. Att din sambo arbetade hos en annan utan arbetsgivarens tillstånd under en så kort sjukskrivning torde ses som allvarligt.

Det följer en lojalitetsplikt av anställningsavtalet som alla arbetstagare är bundna av gentemot sin arbetsgivare. Denna innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Frågan om rimlighet får avgöras i det enskilda fallet. Avsked är ju en strängare form än uppsägning och kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Jag känner inte till alla omständigheter i detta ärende och det är därför svårt att fastslå rimligheten i arbetsgivarens agerande men utifrån det jag fått ta del av får din sambos agerande ses som allvarligt. Det som kan tänkas utgöra förmildrande omständigheter är att det bara var vid ett tillfälle och att det (eventuellt) inte var hos en konkurrerande arbetsgivare.

Rörande den andra frågan beror det på vad arbetsgivaren och din sambo kommit överens om när hen blev avstängd men generellt sett är det inte ok.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Kan arbetsgivaren betala ut en lägre lön än vad vi kom överens om?

Hej!

Jag har fått mitt första jobb efter studenten på ett hotell för enstaka tillfällen. Där har jag ett anställningsbevis där det står att ”vid anställningens tillträde gäller…. Timlön = 96.80”. Detta var också den lön jag fick de två första månaderna. Nu så har jag dock endast fått betalt 90.90 i timmen den här månaden. Kan de betala ut en lägre lön än vad som står i anställningsbeviset?

Hej,

Om ditt anställningsbevis stadgar att du ska ha 96,80 i timlön så är det den lönen som gäller. Jag kan inte utläsa i din fråga om du blivit omplacerad eller liknande så jag utgår ifrån att du har samma tjänst och arbetsuppgifter som när du blev anställd. Påpeka detta för din arbetsgivare, om ni kommit överens om en timlön är det den som gäller. Om du är fackligt ansluten kan du alltid vända dig till ditt fackförbund för att få mer stöd och råd.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Kan arbetsgivaren ändra mitt schema och är jag tvingad att arbeta 80%?

Hej,
Jag har en 60% tjänst (butik) och har från början haft en muntlig överenskommelse med min chef om att arbeta mån – ons. I våras kom vi överens om att jag skulle arbeta 80% fördelat på mån – tors, även detta muntligt. Nu har jag sagt upp mig, och samtidigt bad jag (återigen muntligen) att få återgå till mitt ordinarie schema på 60%, vilket min chef svarade ja till. Nu hävdar han att jag aldrig har bett om detta, möjligen har han ”svarat ja till något han inte hörde”. Kan han kräva att jag jobbar mer än 60% som mitt anställningsbevis säger? Kan han ändra om dagarna så jag inte får arbeta mån – ons? Jag har aldrig fått något skriftligt schema, och jag har aldrig varit lovad att få fortsätta arbeta 80%.

Svar: Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, fördelen är att ett skriftligt avtal är ett konkret bevis av vad som faktiskt gäller. Det finns inget krav på att en arbetstagares uppsägning ska vara skriftligt, men även här underlättar det ur bevisningssynpunkt. Har din chef accepterat din uppsägning och återanställt dig på 60 % kan han inte tvinga dig att arbeta 80 %.

Arbetsgivaren avgör förläggningen av arbetstiden och har alltså rätt att ändra dina arbetsdagar. Dock måste arbetsgivaren meddela en schemaändring två veckor i förväg enligt arbetstidslagen. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal kan det finnas mer specifika regler gällande arbetstidsscheman och hur de kan ändras. Är det en permanent förändring av ditt schema kan din arbetsgivare behöva förhandla med facket. Kontakta ditt fackförbund för att se om de kan hjälpa dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

50% sjuk under semestern

Hej!

Jag är heltidsanställd och har varit sjukskriven 50% under min semester. Har jag då rätt att få tillbaka en del (hälften) av semesterdagarna. Det har dragits hela semesterdagar från min semesterkvot. Jag har fått 50% lön från arbetsgivaren och ersättning för 50% från Försäkringskassan.
Jag vet att om man är heltidssjukskriven under semestern, så har man rätt att få tillbaka semesterdagarna, då bör man väl ha rätt att få tillbaka hälften av semesterdagarna vid 50% sjukskrivning under semestern?

SVAR:
Du har helt rätt, du har rätt att ”få tillbaka” hälften av dina semesterdagar om du har varit sjukskriven under din semester. Det vanliga är att man drar hela semesterdagar från din kvot, men alla de dagar du varit ledig (semester+sjukskrivning) ska ju inte räknas som semester precis som du skriver. Man brukar inte räkna halva semesterdagar och halva sjukdagar, utan göra såhär istället.

Hälsningar Camilla Ländin

Rätt till sjuklön från dag 1?

Jag har en anställd som har avtal i 8 månader anställning. Hon började den 18 april och blev sjuk den 20 april och till den 26 april. Har hon rätt till sjuklön? Har för mig att man måste vara anställd i 2 veckor innan sjuklönen skall ersättas.
Tacksam för svar.
SVAR
Det är enbart för anställningar kortare än en månad som 14 dagars anställning krävs för rätten till sjuklön. För längre anställningar har man den rätten från första anställningsdagen.

Hälsningar Camilla Ländin

Uppsägning av provanställning under semester

Jag blev anställd restaurangchef i  April 2015, restaurangen har sommarstängt 1 månad från juli till augusti (något chefen inte informerade mig om förrän jag frågade några veckor innan stängningen). Nu har jag fått ett mejl på en söndag medan jag har semester, att han vill avsluta min provanställning i förtid. Det står att jag har 2 veckor på mig att bli informerad om uppsägningen MEN det är under min semester och via mejl,  jag har läst denna viktiga info nu när det bara är 1 vecka kvar av min provanställning. Jag har inte misskött mig, sjukanmält mig eller fått varning fast jag vet att han inte behöver ange skäl till uppsägningen av provanställning.

Kan man säga upp någon så oseriöst? Skall det inte ske på arbetsplatsen med underskrift, precis som anställningen? Hur kan han vara 100% att jag kollar min mejl på semestern.

svar:

Hej,

Normalt vid en provanställning så kan man sägas upp utan uppsägningstid men det ska ska meddelas  två veckor innan, från arbetsgivarens sida. I lagen om anställningsskydd (LAS) står följande som jag anser har relevans i ditt fall:

10§ Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Uppsägning anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett uppsägningsbesked har sänts i brev enligt första stycket, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Om du har fått beviljad semester under denna månad (du är provanställd under max 6 månader enligt lag och  då är man normalt inte berättigad semester) så ska inte AG enligt denna lagtext kunna säga upp provanställningen. Om du dock är arbetsbefriad under denna månad som restaurangen håller stängt kan hen nog säga upp dig under den tiden/ din ”semester” tyvärr.

Enligt LAS 31§ står också:

En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Hänvisa till lagtexten om din arbetsgivare tycker annat, Lycka till!

Hälsningar

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Behålla semesterförmåner vid övergång till ny arbetsgivare?

Arbetar i dag som kontorist på ett bilföretag som jag arbetat på i snart 40 år
Har blivit erbjuden att flytta upp till ekonomiavd. och ta hand om ekonomin för ett av företagen i concernen. Jag har idag 33 semeserdagar och snart är det dax för 2 nya. Nu säger den nya VD att de däruppe inte har fler än 25 dagar så jag skall förlora min extra dagar plus 500:- som jag har iform av bonus för jag sköter Kassan. Den 500:- kan jag acceptera men rätten till mina semester förmåner vill jag inte förlora. Kan vara så att de anser sig klarar detta igenom att flytta min anställning till det andra bolaget som ingår i concernen.

Hej,

I enlighet med semesterlagen så har du som arbetstagare rätt att behålla din semesterrätt vid övergång till en ny arbetsgivare inom koncernen, även om det är en ny anställning med nya villkor. Du behåller även dina eventuellt sparade semesterdagar och ska kunna ta ut dessa efter önskemål. En sak jag reagerar på är att villkoren försämras på koncernnivå, något som jag råder dig att undersöka.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren