Category Archives: Lön

Arbetat färre timmar än heltid men fått full lön. Nu kräver arbetsgivaren de timmarna tillbaka.

Hej,
Jag har en tillsvidareanställning på heltid sedan våren 2017. Lönen är fast och kommer varje månad. Allt har rullat på bra men senaste tiden tycker jag att min nya chef gjort lite konstiga saker. Under några månader har jag inte kommit upp i de timmar jag har på min heltid och sagt detta till chefen som lovat att återkomma. I går återkom chefen och meddelade att jag ligger minus 35 timmar i timbanken trots att jag fått samma lön varje månad. Nu kräver min arbetsgivare att jag ska jobba ikapp dessa timmar och lagt in mig på extrapass. Har jag en skyldighet att göra detta när jag påpekat problemet under en längre tid och inte ansvarar för schemaläggningen?

Svar: Vi uppfattar det som om du har månadslön och en arbetstid på 40 h/vecka vilket betyder att du har fått ut din fulla lön men inte arbetat antalet timmar. Din arbetsgivare är den som lägger schema och har ansvaret för detta. I Sverige infördes lagregler om arbetstid för första gången 1919. Reglerna har dock ändrats ett flertal gånger därefter och sen 50-talet har de i stor utsträckning blivit dispositiva (avtalsbara). Idag finns flera olika bestämmelser om arbetstid i kollektivavtal annars är det arbetstidslagen som gäller. Lagen är tydlig vad gäller arbetstagarnas hälsa och har på det sättet en skyddskaraktär som en arbetsgivare måste följa.

Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka. Om arbetets natur eller arbetsförhållandena kräver det kan den ordinarie arbetstiden genomsnitts beräknas så att veckoarbetstiden uppgår till högst 40 timmar under en fyraveckorsperiod. Om arbetsgivaren planerar förändringar av ordinarie arbetstid ska arbetstagaren meddelas minst två veckor i förväg. Vid större förändringar krävs längre framförhållning och andra insatser.

I ditt fall låter det som om arbetsgivaren menar på att du har en skuld till bolaget vilket vi anser att du inte har (vi har ju inte anställningsavtal eller sett kollektivavtal om sådant finns). Att din arbetsgivare inte har försett dig med arbete under de timmar du är skyldig att arbeta får läggas på arbetsgivaren och schemaläggningen. Du har ju dessutom påpekat problemet.

Arbetsmiljöverket är det verk som ser till att arbetsgivare följer lagen och bedriver tillsyn mot vissa bolag. Arbetsmiljöverket har rätt att komma oanmälda men skickar oftast ut information innan. Gå gärna in och läs på deras hemsida (https://www.av.se). En arbetsgivare som fått en tillsyn kan därefter få vissa påföljder om inte lagen följts.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Min chef betalar inte ut min sjuklön?

Hej,
Jag har några funderingar angående sjuklön och vad en arbetsgivare ska och får göra. Jag har varit sjukskriven i ca 4 veckor. Min chef betalar inte ut mina 2 första veckor och han har inte sjukanmält mig till Försäkringskassan efter dag 14. Han säger att han inte kommer göra det heller och menar att mitt läkarintyg inte stämmer med vad mina arbetsuppgifter kräver för arbetsinsats. Vad ska jag göra, jag mår inte alls bra över detta?

Svar: Din arbetsgivare ska betala sjuklön till dig under de första 14 dagarna som du är sjuk och du har ju ett läkarintyg (innehållet i läkarintyget kontra dina arbetsuppgifter är inget vi kan avgöra). Sjuklönen är istället för din vanliga lön. Från dag 15 ansöker du om sjukpenning från Försäkringskassan (antar att du varit inne på FK hemsida och gjort detta).

Om det är så som du skriver att din arbetsgivare inte tycker att du har rätt till sjuklön så kan du kontakta Försäkringskassan och ansöka om att få sjuklön från dem – det kallas sjuklönegaranti. Så om arbetsgivaren och arbetstagaren är oense om anställningsförhållandet kan Försäkringskassan betala ut sjuklönegarantin. Gå in på Försäkringskassans hemsida och läs mer där. På Mina sidor ansöker man om sjuklönegarantin. Senast tre månader efter det att sjuklönen skulle utbetalats måste du ha ansökt.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Publicerat i kategori/kategorierna: Sjuklön

Genomförde inte uppsägningstiden, fick då ingen slutlön.

Hej!
För ett tag sedan slutade min dotter på sin förra arbetsplats och hon genomförde inte uppsägningstiden. När det var dags för slutlön så kvitterade arbetsgivaren ut övertid och semester med en tjänsteledighet. Vad innebär det, låter märkligt enligt mig?

Svar: Om vi tolkar det hela rätt så är det en tillsvidareanställning som avslutats av någon av parterna. Oavsett om det var arbetsgivaren som sa upp din dotter eller om det var hon själv som sa upp sig så är hon fortfarande anställd under uppsägningstiden och därmed skyldig att arbeta, om de inte kom överens om något annat. Din dotter behåller sin lön så väl som övriga anställningsvillkor. Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) eller anställningsavtal. Om din dotter inte gick till sitt arbete kan det anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet och hon kan riskera skadeståndsanspråk från arbetsgivaren (38 § LAS).

En arbetsgivare kan inte kvitta hur som helst vilket regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Kvittning får ske om den anställde har en skuld till bolaget och godkänner kvittning, dvs. frivillig kvittning.

Det låter märkligt att kvitta med en tjänstledighet och där förstår vi inte hur arbetsgivaren gjort eller tänkt. Det känns som om din dotters arbetsgivare på något sätt gjort såhär för att ”kräva in sitt skadestånd” på att hon inte arbetade under sin uppsägningstid. Någonstans har de båda gjort fel.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Hålla inne semesterdagar för att täcka utgifter?

Hej,
För ett tag sedan sa jag upp mig från ett företag där jag arbetat i 3 år. När min sista lön kom så var inte mina kvarvarande semesterdagar med. När jag kontaktade ekonomiavdelningen hänvisade dom till att de kan hålla inne semesterdagarna i 3 månader för att täcka upp eventuella kostnader (?) Får man göra detta?

Svar: Det låter som en väldigt märklig hantering. Företaget får inte hålla inne din slutlön, utan den, tillsammans med inarbetad semester och semesterersättning, har du rätt att få ut senast månaden efter avslutad anställning i enlighet med Semesterlagen § 30. Om det av någon speciell anledning inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Att hålla inne din slutlön för eventuella kostnader på arbetsplatsen är inte ok. Hör av dig till ekonomiavdelningen igen och förklara att om de bryter mot semesterlagen kan de bli skadeståndsskyldiga.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Får de göra avdrag på semesterersättningen?

Hej,
Jag har jobbat extra i köket i en restaurang två ggr i veckan under 7-8 mån utan att ha skrivit under nåt arbetskontrakt.. jag fick 100 kr i timmen innan skatt. Efter att jag slutat bad jag om min semesterersättning men min arbetsgivare vägrade ge ut den pga. att jag hade jobbat för få timmar. Jag skickade detta till er för några dagar sen och efter att jag fått erat svar meddelade jag min arbetsgivare att jag har rätt till semesterersättning. Nu går han med på det men vill räkna bort 68 kr/ dag för mat som jag har ätit under tiden jag jobbade, vilket han aldrig har nämnt förut! Kan han behålla pengar från min semesterersättning för mat? Borde inte detta ha dragits bort från lönen i så fall? ( vilket ändå skulle va löjligt med tanke på min timlön, jag är 28!!!!)

Svar: Nej, din arbetsgivare kan inte räkna bort pengar för mat från din semesterersättning. Arbetsgivaren kan som huvudregel inte ensidigt göra avdrag på arbetstagarens lön. Det krävs ett godkännande enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Precis som du skriver måste ni ha gjort en överenskommelse om matavdrag vid anställningens början. Det är inget arbetsgivaren i efterhand kan konstruera. Vad jag förstår har ni inte upprättat ett anställningsavtal överhuvudtaget så ord står mot ord men det är arbetsgivaren som gjort sig skyldig till lagbrott genom att inte upprätta ett anställningsavtal. Du har alltså rätt att kräva din semesterersättning utan några avdrag.

Med vänlig hälsning Arbetsrättsjouren

Uppsägning via sms

Hej,
Jag har blivit uppsagd via sms och har ett kontrakt som går ut den sista september denna månad. Vad gäller? Måste jag jobba månaden ut för att få ut min lön? Får jag bara denna månadens lön? Har/hade ett tillsvidare kontrakt med månadslön. Blev tillsagd att lämna alla nycklar och tillbehör gällande jobbet redan dagen efter beskedet. Känns som att företaget gör fel?

Svar: Om du är tillsvidareanställd kan inte din arbetsgivare säga upp dig utan ”saklig grund”, det innebär att de först måste utreda om det går att omplacera dig inom verksamheten.

Sedan finns det två sätt ” saklig grund” som du kan bli uppsagd på. Antingen genom arbetsbrist eller om det handlar om personliga skäl som hänför sig direkt till dig som arbetstagare.

I detta fallet blir jag tveksam till om du är tillsvidareanställd då du nämner att ditt kontrakt går ut i slutet av september? Vilket i så fall tyder på att du har haft en visstidsanställning eller vikariat?

Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner även om du inte utför något arbete åt din arbetsgivare. Har du ett anställningsavtal som går ut den siste september ska du ha betalt för denna tiden. Men om du är tillsvidareanställd behöver vi nog lite mer underlag om din anställning, för som det låter ovan verkar inte din arbetsgivare ha gjort rätt för sig.

Vänligen Arbetsrättsjouren

OB och övertidsanställning

Hej,
Jag har nyligen fått ett nytt chefsjobb och därmed blir jag också tjänsteman. Det jag undrar är att om man har fast månadslön har man ändå rätt till ob enligt Svensk lag? Och vad gäller men övertidsbetalning?

Svar: Om du intar en företagsledande ställning i ett företag, såsom VD så gäller inte LAS för dig. Detta innebär att du då inte har det skydd som lagen ger vid uppsägning och liknande. När det gäller regleringen vid lön så har vi ingen svensk lag som anger exempelvis OB utan detta är överlämnat till arbetsmarknadens parter att reglera, vilket har skett genom kollektivavtal. Vad som gäller för just dig rörande OB och övertidsersättning ska du således finna i ditt anställningsavtal/kollektivavtal.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Publicerat i kategori/kategorierna: Lön

Lön under uppsägningstid

Hej,
Jag behöver få lite råd om hur jag ska gå till väga. Jag blev anställd på ett bolag från 2017 och blev uppsagd den sista april 2018 med 3 månaders betald uppsägningstid, pga. arbetsbrist. Min chef sa till mig att han inte ville att jag skulle sitta kvar min uppsägningstid, utan jag skulle ut och söka nya jobb. Han ville att jag skulle slutföra allt arbete jag hade samt sedan lämna över olika uppgifter till honom samt en annan kollega, detta gjordes på ett korrekt sätt samt sedan ville han att jag lämnade in nycklar, vilket gjordes i mitten av maj.

När jag fick min slutlön i juli så har företaget dragit obetald semester på mig hela juli samt en halv dag i juni. Detta var semester som jag skulle ha haft om jag hade varit kvar som anställd eftersom jag hade betald semester 2017, så kallad förskottssemester, som man får betala igen om man slutar inom 5 år. Vi diskuterade aldrig att jag skulle ta ut obetald semester dessa dagar när jag blev uppsagd, utan min chef har ju arbetsbefriat mig eftersom jag skulle avsluta mitt arbete samt lämna ifrån mig nycklarna. Nu håller jag på att diskutera detta med dem, men det dröjer innan dom kommer tillbaks med några svar, vad kan jag göra?

Svar: Du har rätt att arbeta uppsägningstiden ut och då även få betalt under denna tiden. Om arbetsgivaren vill så kan du bli arbetsbefriad under denna tiden men då ska du fortfarande erhålla lön. Det är inte tillåtet att ge dig obetald semester under din uppsägningstid. Det är endast med arbetstagarens medgivande som det är tillåtet att semester förläggs under uppsägningstiden om inte uppsägningstiden överstiger 6 månader. Stå på dig att du har rätt till lön under den här tiden. Vad gäller förskottssemester så ska den inte betalas tillbaka enligt semesterlagen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Kan jag få det jag muntligen blivit lovad i lön?

Hej,
Jag började nyligen på en firma där dom lovade mig muntligt 26 000 kr i månaden innan skatt. Men idag fick jag ett mejl från VDn som lyder så här.

”Fick inte tag i rätt avtal. Vill att vår advokat ser över det så allt blir rätt. Men tills vidare får du iaf ett skriftligt erkännande att vi anställer dig enligt följande villkor.

Anställningsform: Timanställning
Start datum: 6/2-2018
Slutdatum: Ej satt
Timlön: 150kr exklusive semesterersättning. ”

Så frågan är, kommer jag att få ut vad dom har lovat eller inte?

Svar: Muntliga avtal gäller och har du blivit lovad den lönen är det det som ska gälla. Det svåra med muntliga avtal är att de är svåra och bevisa. Du har rätt till den överenskomna lönen men blir det ord mot ord kommer det bli svårt för dig att kräva den lönen. Jag kan alltså inte svara på om du kommer få ut vad de lovat mer än att du borde få det.

I din situation beror det också på vilken anställning ni kommit överens om. Har du månadslön och jobbar heltid så bör du få 26 000 kr och det skriftliga du fått stämmer då inte överens. Har du däremot en timanställning beror din lön på hur mycket du jobbar. Därför kan det vara så att du får en lägre lön för att du jobbar mindre timmar än heltid (som jag antar att månadslönen syftar till). Ni behöver alltså komma överens om hur mycket du i sånt fall ska jobba innan det går att se vilken lön du får ut.

Prata med din arbetsgivare och påpeka att ni muntligt kommit överens om och red ut vilken anställningsform du har. Däremot skriver du på det nya så godkänner du det och då är det svårt för dig att kräva något annat i efterhand. Prata med arbetsgivaren och kontakta facket om du är medlem och behöver hjälp.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Har man rätt till lön för möten?

Hej!

Jag är schemalagd 8 h 45 min varje dag på mitt jobb, och jobbar 5 dagar i veckan. Vi har nu fått en ny gruppchef för ca. 3 veckor sedan, som har en dag för två veckor sedan frågat om vi kunde stanna kvar efter vi slutat (enligt schema) för att prata fort. Självklart gick vi i teamet med på detta då hon var ny. Vi gick då igenom dagens resultat i ca. 10-15 minuter, efter schemalagd tid, och ingen kände att detta är något som vi vill göra efter vi har slutat (även om det kan vara bra!), då vi varken får betalt för det samt att vi har schemalagda tider varje vecka för att diskutera saker som dessa. Det har sedan utvecklats med att vi skall vänja oss med att vi kommer ha sådna här ”nedstartsmöten” var dag.

Min fråga är alltså ifall våran nya gruppchef har rätt att hålla kvar oss där? Och ifall så är fallet, har vi rätt till att få tiden schemalagd, dvs att vi får betalt för det. Vi har som sagt schemalagda tider för detta, och vi har ej gemensamt kommit överrens om att ha dessa nedstartsmöten.

SVAR:

Hej,

Om er chef vill att ni ska ha möten bör detta vara något som schemaläggs och ni har självklart rätt till lön för den tiden som ni är på arbetet. Man är inte tvungen att stanna kvar efter sin arbetstid utan att få ersättning för detta.

Hälsningar Arbetsrättsjouren