Category Archives: Arbetsmiljö

Ohälsosam arbetsmiljö

Hej,
Det är så här att på min skola så är det så att många mår dåligt, pga ohälsa. Där skolan är nu fanns det tidigare en kemtvätt och tillverkning av farliga kemikalier till färger mm. Det ska vara sanerat men det har visat sig att så var inte fallet. Personalen har gått i detta i ett år nu. Jag började nu i augusti och har fått besvär men mina ögon, pratade med rektorn och han skickade mig till företagshälsovården. Besvären har blivit värre och nu har jag blivit sjukskriven. Känns fel att jag ska bli av med lön när jag är helt oskyldigt drabbad. Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på min lön?

Vi är flera nu som har gått till företagshälsovården och vi har fått besked som omplacering eller sjukskrivning. Känns inte rätt eftersom det finns bevisat att det är halter av triklorerade väte (någonting) och symtomen är typiska för mig. Halterna är inte så höga, problemet är att de inte har undersökt alla klassrummen, däribland mitt klassrum. Jag känner det mer på vissa ställen än andra. Vilka rättigheter har man?

Svar: Du skall ringa till Arbetsmiljöverket och be att de skickar ut en inspektör till din arbetsplats. Ditt lokala skyddsombud som skall finnas på din arbetsplats kan också göra en bedömning om detta är en hälsofarlig arbetsmiljö och stänga den tillfälligt. Din arbetsgivare har rätt stränga krav på sig att upprätthålla en tillfredställande arbetsmiljö och du/ni som arbetstagare skall ha möjlighet att medverka i utformningen. Om din arbetsgivare inte lever upp till arbetsmiljölagen kan den dömas till vite och fängelse.

Titta på arbetsmiljöverkets hemsida och ta direkt kontakt med dem

http://www.av.se/

Vänligen Arbetsrättsjouren