Category Archives: Arbetsgivare

Avtalsbrott från min arbetsgivare?

Hej,
För lite mer än en månad sedan skrev jag på en överenskommelse om att min anställning ska upphöra. Upphörandedagen för min anställning är i april. I avtalet står det att jag skall vara tillgänglig för frågor över telefon från kunder och mina kollegor och jag får då disponera mobiltelefon fram till och med upphörandedagen. Nu har dock företaget utan att meddela mig bara helt plötsligt stängt av mobilen med motiveringen ”att vi är nöjda med överlämningen från dig och du behöver inte hålla dig tillgänglig för mer brådskande frågeställningar”. Det är i mitt tycke solklart avtalsbrott, frågan är dock har jag något att komma med och är det värt besväret?

Svar: Har ni avtalat om att du ska få disponera en mobiltelefon och då vara tillgänglig för frågor så gäller detta. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra ert avtal. Kanske du kan prata med din arbetsgivare och påminna om ert avtal. Din arbetsgivare kanske ansåg det vara till din fördel att inte behöver vara tillgänglig och arbetsgivaren kanske inte insåg fördelen för dig att disponera telefonen. Man kan självklart ta ditt ärende vidare och du får då själv ta ställning till om det är värt besväret.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Vad gäller när en anställd söker en högskoleutbildning?

Hej,
Jag har en arbetstagare som arbetar deltid på 80%. Hon kom in till mig och sa att hon sökt in till en högskoleutbildning och ville veta mer om vad som gäller om hon kommer in. Hon funderade på om hon var tvungen att säga upp sig eller vad som gäller. Jag har lite dålig koll och skulle vilja veta vad jag har för rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare.

Svar: Anställda har rätt att vara lediga för studier vilket regleras i studieledighetslagen. Lagen reglerar rätten att vara ledig oavsett anställningsform mer ger ingen rätt till ersättning för förlorad inkomst. Lagen är tvingande så du som arbetsgivare har ingen möjlighet att säga nej eller att avbryta anställningen genom uppsägning eller avsked på grund av att personen utnyttjar sin rätt till ledighet.

Det finns dock en kvalifikationstid för att lagen ska gälla för din arbetstagare. Hon måste ha varit anställd längre än sex månader i följd eller så ska hon ha varit anställd i minst tolv månader under den senaste tvåårsperioden. Hon ska ha tjänat in kvalifikationstiden vid ledighetens början och inte vid ansökningen.

Det finns inga krav på hur ansökan om ledighet ska se ut, den kan vara muntlig, men vi råder att alltid ha det i skriftlig form. Hon ska ansöka om ledighet till dig som arbetsgivare och du har en skyldighet att se till att studieledigheten påbörjas enligt hennes ansökan. Men om det inte går utan att din verksamhet påverkas negativt så har du rätt att skjuta upp ledighetsperioden. Skulle det bli så måste du omedelbart underrätta henne om uppskovet och varför det blivit så. Därför är det viktigt att du har en öppen dialog med henne så att det blir bra för bägge parter. Din rätt att skjuta upp ledigheten gäller högst i sex månader från det att hon lämnade in ansökan.

Skulle din anställde senare inte vara nöjd med utbildningen och vilja gå tillbaka till arbete finns det regler om det men inget som du behöver tänka på nu.

 

Vänligen Arbetsrättsjouren

Sjukintyg

Hej,
Jag har en anställd som har satt i system att vara sjuk i sex dagar och sedan ”vabba” för att komma undan att lämna sjukintyg. Finns det något jag som arbetsgivare kan göra åt detta?

Svar: Vanligtvis kan arbetsgivaren inte begära sjukintyg de första sju dagarna. Om det finns särskilda skäl för det kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren ska lämna sjukintyg från dag 1. Särskilda skäl kan till exempel vara misstanke om missbruk, behov av rehabilitering eller många korta sjukdomsfall utan läkarkontakt. Begäran ska vara skriftlig och får max gälla ett år. Sjukintyget behöver inte gå närmre in på detaljer men ska utföras av läkare och lämnas till arbetsgivaren.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Försäkringar vid sjukdom

Hej,
Jag har en undran ang. ersättning när man varit sjuk länge. jag blev sjuk förra sommaren och låg på sjukhus samt var hel- och deltidssjukskriven i nästan 5 månader. jag har ju fått sjuklön från företaget jag jobbar på och ersättning från försäkringskassan men nu undrar jag om det finns någon försäkring man omfattas av som anställd som gör att man kan få mer pengar. jag hade tyvärr ingen sjukförsäkring genom mitt försäkringsbolag mer än hemförsäkringen och jag är inte med i facket. vet ni hur man kan gå tillväga? hade jag brutit ett ben hade jag kunnat få pengar från mitt försäkringsbolag men hur funkar det när man blir sjuk?

Svar: Vissa arbetsgivare har särskilda försäkringar som man är täckt av som kan innebära att man får en extra ersättning vid olika tillfällen, såsom vid sjukdom. Om man är med i facket kan man även ha vissa kompletterande försäkringar. Man kan även ha en egen försäkring som man valt att teckna själv. Eftersom du inte har en egen försäkring och inte är med i facket så kan du undersöka om din arbetsgivare har några kompletterande försäkringar för dig som du har som förmån.

Hälsningar Arbetsrättsjouren

Sjuk under semestern

Hej,
Undrar vad som gäller… Då jag sjukanmälde mig igår till min chef, men han sa bara att jag inte behöver sjukanmäla mig då jag har semester. Då jag hade högfeber igår somna jag om, började tänka på de nu. Vårdcentralen nämnde idag att jag skulle sjuka mig. Så nu känner jag att jag behöver ett vettigt svar.
Ska jag sjukanmäla mig när jag blir sjuk på min semester? Eller e de som min chef säger?

Svar: Om du blir sjuk under din semester har du enligt 15 § i semesterlagen rätt att få de dagar du är sjuk att räknas som just sjukdagar istället för semesterdagar. Det man som arbetstagare måste göra för att detta skall ske är att kontakta din arbetsgivare direkt, vilket innebär senast då du kommer tillbaka från din semester eller enligt regler som finns för detta på arbetsplatsen. Detta innebär alltså att du har rätt att omvandla dina semesterdagar till sjukdagar, och på så vis spara de semesterdagarna.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Vem är skyldig att se till att informationen på arbetsgivarintyget stämmer?

Hej,
Jag har en liten fråga. När ett arbetsgivarintyg skickas in och a-kassan ser att informationen på intyget inte kan stämma. Är det inte då deras skyldighet att först kontakta min arbetsgivare som utfärdat arbetsgivarintyget vars information (namn och telefonnummer på ansvarig utfärdare av intyget) står längs ner på arbetsgivarintyget???

Svar: När du skickar in ett arbetsgivarintyg godkänner du att informationen på intyget stämmer. Det är därför du själv ska få arbetsgivarintyget innan du lämnar det vidare för att kunna se så informationen stämmer. Det är alltså din skyldighet att se så intyget innehåller rätt information, det är inte a-kassans skyldighet.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Hålla inne slutlön i väntan på motprestation

Hej,
En av våra anställda har blivit uppsagd. Innan sista anställningsdagen skulle den anställde ha lämnat in faktureringsunderlag till företaget. Det rör sig om fakturering för utförda tjänster under sista månaden av anställningen. Faktureringarna görs i efterskott. Jag har vid fem tillfällen efter uppsägningen anmodat personen i fråga att lämna in faktureringsunderlagen eftersom den anställde inte lämnade in dem den sista arbetsdagen. Får man som arbetsgivare hålla inne hela eller en del av slutlönen tills dess att vi har fått faktureringsunderlagen? Utan dem förlorar vi alla intäkter för den verksamheten den anställde ansvarade för under en hel månad. Om vi inte har rätt att hålla inne slutlönen, finns det något annat vi kan göra?

Svar: Ja som arbetsgivare har du rätt att hålla inne slutlönen under förutsättningen att det tydligt står i anställningsavtalet hur inrapporteringen av faktureringsunderlaget ska se ut. Är arbetstagaren medveten om hur inrapporteringen ska ske är arbetstagaren också skyldig att följa det. I och med att arbetstagaren inte gjort sina åtaganden i och med anställningen har arbetsgivaren rätt att hålla inne slutlönen tills underlaget som saknas kommer in.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Vi stänger företaget under julhelgen, kan jag kräva att personalen tar semester?

Hej,
Vi har för avsikt att stänga vår produktion under mellandagarnaoch vill att personalen ska ta ut ledighet (använda semester eller komp tex).
Strider det mot några bestämmelser?

Hej,
Om de anställda inte har tagit ut 20 dagar semester under året så kan du som arbetsgivare ha rätt att lägga ut dem under tex julhelgen när företaget stänger. I så fall så måste det meddelas minst 2 månader i förväg. Du kan inte kräva att personalen använder sina 5 sparade dagar till detta.
Komptid kan du få lägga ut, det ska dock göras i samråd med personalen alt facket om du har ett kollektivavtal.

Om du har anställda som inte har intjänad komptid eller semesterdagar som du kan förfoga över (dvs om de redan tagit ut 20 dagar i år), så måste du låta dem vara lediga med lön.
Du kan alltså aldrig kräva att någon tar obetald ledighet under tiden företaget stänger.

Hälsningar Camilla Ländin

Hur kort kan en lunchrast vara?

Hej!

Vi driver ett litet företag där vi har haft en timmes lunchrast. Arbetstagarna vill nu att de bara ska ta 15min lunch. Vi tycket 30 min för att det är en bra återhämtnings tid.
Vad säger lagen? De arbetar 8 tim per dag.

SVAR

Hej,

I Arbetstidslagen så regleras arbetstid, raster och vila. Jag hittar inget om hur långa raster ska vara, det enda som finns är att man max får arbeta fem timmar i sträck utan rast. Så om arbetstagarna vill ha 15 minuters rast så är de berättigade till det. Dock så är det bäst att skriva ett avtal om detta som alla ska signera.

15 §
Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället.
Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.
Rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Hälsningar,

Daniela Alm

Vad gör man om en anställd är sjuk ofta?

Hej,

Vi har en anställd som ofta vabbar, men han brukar hålla sig inom 3-5 arbetsdagar.
Sedan är han ofta sjuk måndagar och är därefter borta mellan 2-3 dagar.
Finns det något arbetsgivaren kan göra i en sådan situation med regelbunden frånvaro men som inte kräver läkarintyg?
Hur kan man göra för att få bukt med ett sådant problem?

SVAR

Det är svårt att få bukt med sådana problem med stöd av lagen. Det som du kan göra är att föra ett samtal med den anställde om varför han är sjuk så ofta och se om det finns något som du som arbetsgivare kan göra. Kanske kan han sköta vissa arbetsuppgifter hemifrån beroende vad det är för typ av jobb?

Även om ni inte vill så har ni dock rätt att kräva läkarintyg från första dagen så att en läkare istället för han själv gör bedömningen om han är såpass sjuk att han måste vara hemma.

Ni kan även söka kontakt med Företagshälsovården. En eventuell misstanke om missbruk kanske kan väckas.
Om en anställd ofta är sjuk så är man skyldig att försöka utreda om man behöver anpassa arbete och rehabilitera. Men då måste det ju finnas läkarintyg för det.

Hälsningar,

Daniela Alm