Author Archives: Arbetsrättsjouren

Uppsägning vilka villkor gäller?

Hej
Jag blev
uppsagd från min tjänst som Min anställning har varat sen
2007 och jag har varit ensam anställd.
Min f.d.
arbetsgivare krävde underskrift av bifogade skrivelse om den ekonomiska
uppgörelsen, vilket jag vägrade. Han anser sig inte skyldig att betala ut
semesterersättning då han kräver att jag ska ta ut min semester under
uppsägningen. Semestern är inte planerad, vilket för övrigt inga av mina
semestrar har varit på den här arbetsplatsen. Jag har tagit ut alla semestrar
med 2-3 dgr/vecka alltefter arbetsbelastning. All semester från tidigare år är
uttagen.

Jag skulle
vilja veta följande:

 

Hej

Här kommer dina svar

Hur lång
uppsägningstid har jag rätt till efter 6 år och 8 månaders tjänstgöring?’

Du har enligt LAS rätt till – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år

Är jag
tvingad att ta ut min semester, under
uppsägningstiden?

NEJ- Semesterledighet får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid.

Om jag inte
kan tvingas ta ut semester under uppsägningen, hur många månaders
semesterersättning har jag rätt till?

Dina fyra månader enligt LAS. En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Om jag har arbetsfri uppsägning, kan min arbestgivare ”ångra” sig efter halva tiden och begära att jag återupptar arbetet igen? (Obs jag har INTE begärt arbetsfri
uppsägningstid själv) Om jag, i fall av arbetsfrihet, skulle få en ny tjänst under tiden, har min f.d. arbetsgivare rätt att dra av ersättning resp. semesterersättning motsvarande lönen från min nya arbetsplats?

Generellt, har din arbetsgivare förklarat att den inte behöver dig, och du fått annat arbete kan arbetsgivaren inte be dig komma tillbaka, men arbetsgivaren har rätt att avräkna  inkomster som du fått i annan ställning under uppsägningstiden.

Vilka regler
gäller för ny tillsättning av tjänsten jag innehaft? Får nära släkting eller
bolagsmedlem efterträda mig?

Som uppsagd har du alltid företrädesrätt till din tjänst under uppsägningstiden + 9 månader, det krävs oftast att du anmäler detta. Problemet för dig är att din arbetsgivare verkar ha mindre än tio anställda och han får då kringgå turordningsreglerna vilket innebär att han i ditt fall (bara du som var anställd) egentligen kan välja vem han vill som skall arbeta hos honom.

Hoppas du fick de flesta svaren! Lycka till

Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Diskriminering pga graviditet

Hej,Jag har en fråga angående muntlig anställning.
Jag har blivit erbjuden 6 månaders provanställning,men när jag nämnde att jag är
gravid så sa arbetsgivaren att denne skulle prata med sin chef och meddela mig hur
vi skulle gå till väga.Nu har det gått 2 veckor och arbetsgivaren har inte hört av
sig,så det känns att man straffas bara för att man ska ha barn och detta är
diskriminering.
Min fråga är vilka rättigheter har jag?Gäller inte muntlig avtal såsom skriftligt?
Är tacksam för svar

Hej

Det verkar som du har blivit diskriminerad pga av kön, vilket är ganska allvarligt. Du ska omedelbart kontakta ditt fackförbund och be dem förträda dig i frågan.

Din arbetsgivare får under inga omständigheter diskriminera dig pga din graviditet.

Om du inte är med i facket ska höra av dig  Diskrimineringsombudsmannen

http://www.do.se/

Dessutom ska du be arbetsgivaren att de lämnar ut uppgifter för den person som nu har fått tjänsten istället för dig (om det nu är så att de anställt någon annan)

Uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen

 2 kap 4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Begär dessa uppgifter, jämför dessa meriter mot dina egna, om du har likvärdiga meriter kan du definitivt vara diskriminerad.

Lycka till

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

 

Timavlönad= ja! semesterersättning= självklart!

hej ,
jag arbetar som städare i en firma mer än fyra år , men chefen sa att vi som har
timlön har inga rättigheter att få semesterersättning( semesterlön) . stämmer det ?

hälsning

 

Hej

Du har rätt till 12% semesterersättning på din grundlön enligt semesterlag.

Semesterlön enligt procentregeln

16 b § Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret.    I lönesumman ska inte följande inräknas: 1. semesterlön,

Bara att be din arbetsgivare att betala ut semesterersättningen! Gör han/hon inte det hör av er till ert fackförbund eller direkt till oss igen!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Lön när arbetsplats är stängd?

Hej!

Jag jobbar i en liten närlivsbutik. Har en fast anställning. På grund
av vattenskada i fastigheten ska nu butiken hållas stängd i mellan 3-5
månader. Hur fungerar det med lön osv? Vad har jag för rättigheter?
Med vänlig hälsning

Hej

Detta är i grunden inte en enkelt problematik för varken dig eller din arbetsgivare. Din arbetsgivaren bör förhandla med er som anställda enligt MBL (lagen om medbestämmande) 11- 14 §.

Detta har en så pass stor inverkan verksamheten att det vore orimiligt att inte förhandla innan något beslut tas- Är du med i facket be dem om hjälp i frågan så att ni får klarhet i hur detta skall lösas,

även om ni inte har lokala ombud kan du vända dig till din centrala fackliga organisation.

Börja där och be din arbetsgivare förklara hur han/hon tänker. Återkom om det skulle bli tal om uppsägning osv, i så fall ska du se till att ha förträdesrätt vid uppsägning.

Förträdesrätt innebär att du som arbetstagare  har rätt att bli erbjuden arbete  inom en liknande position 9 mån efter din uppsägningstid. Det innebär att om din arbetsgivare tvingas säga upp all personal

pga att de inte  har ekonomi att behålla er under stängningstiden, har du förtur att få tillbaka till ditt arbete när de öppnar igen.

Förtursrätten regleras i 25 § anställningsskyddslagen (LAS).

Lycka till hoppas det löser sig!

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kan en arbetsgivare ändra förutsättningarna hur som helst i anställningsavtalet?

Hejsan

Jag har varit anställd som butiksansvarig i en klädbutik sedan x april 2xxx.
Jag har enligt mitt anställningsavtal en provanställning i 6 månader men jag
har ännu inte fått något nytt avtal. I avtalet står det att jag är
provanställd from 1 april tom 1 oktober. Det står också vad jag har lön per
timme och att semesterersättning ingår i lönen.

Jag har jobbat i snitt ca mellan 85-90% hela tiden sedan XXX med
schemalagda tider. Nu har jag sagt upp mig from XXX då jag fått ett
nytt jobb. Fram till XXX hade jag inte fått något nytt schema.

Den 23 december får jag ett mail med ett nytt schema för januari där jag
bara fått tider som sammanlagt täcker 47% av en heltidstjänst. Arbetsgivaren
hävdar att jag inte kan kräva att få de timmar jag brukar ha då extra
personalen som ska ta över har rätt till dessa timmar i första hand.

Jag har alltså inte blivit informerad om detta förrän xx dvs 1
vecka innan schemat träder i kraft. Jag har försökt få dem att förstå att
jag inte klarar av min ekonomi på 47% dvs 3x7timmar samt en halvdag. Den 28
får jag ett sms från arbetsgivaren att de inte vill att jag kommer till
jobbet mer dvs blir arbetsbefriad men att jag kommer att få utbetald lön den
25 jan för de timmar jag fått på det nya schemat. Dvs 9 dagar totalt under
förutsättning att jag lämnar tillbaka allt som tillhör arbetsgivaren, dvs
saker som jag har lovat att laga samt nycklar.

1. Har de rätt att plocka bort timmar sådär utan vidare?
2. Har jag rätt till semesterersättning trots att det står att den ingår i
lönen?
3. Kan jag stämma dem på den skada jag får ekonomiskt då jag fått mitt
schema reducerat med nästan 50%?
Vad kan jag göra så att jag får ut den lön jag skulle ha haft i normala
fall?

Tacksam för svar så snart som möjligt då jag måste återkomma till dem?

Med vänlig hälsning

Hej

Din arbetsgivare verkar inte ha koll på lag och rätt.
Först av allt har du inte blivit erbjuden en annan anställningsform två veckor innan
provanställningen avslutades, betraktas du som tillsvidareanställd. Det innebär att du har minst en månads uppsägningstid och
att din uppsägning skall vara sakligt grundad. Det verkar den inte vara om de inte skriver varför du inte behöver komma mer.

1. Din arbetsgivare har inte rätt att plocka bort timmar hur som helst, har du schema skall dessa ändringar vara dig tillhanda minst två veckor innan arbete utförs.
2. Semesterersättning utgår inte i grundlönen, absolut inte. Ersättning för semesterersättning skall redovisas separat i ditt lönebesked och är minst 12% på din grundlön.
3. Ja du kan stämma dem, de kan inte sänka din arbetsgrad till 50% utan att förhandla om ditt anställningsavtal, de kan inte låta dig gå eftersom du anses vara tillsvidare anställd utan saklig grund.

Se semesterlag
16 b § Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret.
I lönesumman ska inte följande inräknas:  Semesterlön!

Jag tycker att är du med i facket skall du omedelbart kontakta dem, be dem att de hjälper dig.
Är du inte med i facket kan du få hjälp av oss.

Hör av dig igen så hjälper jag dig vidare.

MVH Tobias Bergin