Har jag rätt till semesterersättning

Hej,
Jag har en fråga om semesterersättning. Jag arbetade för en ideell förening som receptionist i ett år. Jag fick ingen semesterersättning varken i månadslönen eller när jag slutade. Jag slutade där för ett år sedan och gick därifrån utan att veta att jag borde fått semesterersättning. Nu är min fråga, har jag fortfarande rätt, ett år senare, att hämta ut min semesterersättning? Hur går jag tillväga för att få den?

Svar: Enligt Semesterlagens 33 § ska en arbetstagare som vill begära semesterlön, semesterersättning eller skadestånd väcka talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller.

Vad vi förstår av ditt mail har det gått ett år sedan din uppsägning, därför bör du kunna kräva pengarna tillbaka av din arbetsgivare. Är du medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig till dem. Om du inte är med i facket kan du mejla till de ansvariga inom föreningen och meddela vad det är som gäller och hoppas att de inser sitt misstag.

Vänligen Arbetsrättsjouren