Får man lägga till månader på provanställningen?

Hej,
Jag har en provanställning som går ut den 1 februari. Jag har frågat ett antal gånger om det blir fortsättning men har inte fått något svar. Chefen har lovat att jag skulle få en månad till om jag kunde sköta mina arbetstider bättre. Vet inte var chefen har fått det ifrån att jag inte gör det. Jag anser att jag sköter det på minuten. Mitt fack säger att man inte kan förlänga provanställning men chefen har inte sagt åt mig att jag inte får den utlovade månaden. Mina frågor är då. Är chefen skyldig att hålla det så kallade muntliga avtalet och ge mig en tillsvidare anställning då? Hur länge kan en arbetsgivare vänta med att ge besked om det blir en fortsättning eller inte?

Svar: Har du ett kollektivavtal som du är bunden till? I annat fall gäller reglerna i LAS, lagen om anställningsskydd, som säger att en provanställning får som längst pågå under 6 månader. Senast två veckor innan provanställningen går ut skall arbetsgivaren meddela om avsikten är att du skall få fortsätta eller inte. Om 6 månader har passerat och din arbetsgivare inte har meddelat något besked så har anställningen övergått i en tillsvidareanställning. Då krävs det saklig grund för att säga upp dig.

Vänligen Arbetsrättsjouren