Brott mot LAS

Hej,
Om man blir uppsagd från sitt arbete utan att arbetsgivaren talar om det i god tid, har man inte rätt till ersättning under uppsägningstiden? Personen har varit anställd tillsvidare sedan 7 år tillbaka. Om arbetsgivaren erbjuder omplacering eller mindre timmar än man hade tidigare måste man acceptera detta. Personerna i fråga är inte medlemmar i facket. Hur går man tillväga om man har hamnat i tvist med arbetsgivaren? Jag har undersökt ärendet och kommit fram till att arbetsgivaren måste betala ersättning. Arbetsgivarens förslag är man ska gå till a-kassa och få ersättning därifrån. Enligt LAS så har arbetsgivaren brutit lagen i flera punkter.

Svar: Arbetsgivaren måste följa reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal vid uppsägning av personal. Vad jag förstår av ditt mejl har personen blivit uppsagd pga. arbetsbrist? Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet men måste ta hänsyn till de regler som finns i LAS när det gäller uppsägning t.ex. omplaceringsutredning, saklig grund, turordning och regler under uppsägningstiden.

Som tillsvidareanställd sedan sju år har personen enligt LAS rätt till fyra månaders uppsägningstid. Personen har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Det kan även finnas skrivningar i kollektivavtal kring vad som ska gälla. Om personen blivit uppsagd och sedan blivit anställd på helt andra villkor måste ett nytt anställningsavtal upprättas.

Det låter som om ärendet behöver undersökas vidare för att kunna driva ärendet gentemot arbetsgivaren.

Vänligen Arbetsrättsjouren