Min chef kan inte ge mig betald semester i kontraktet?

Hej,
Arbetar inom restaurangbranschen som chef för ett café. Vi har inget kollektivavtal men efter mångt och mycket kom vi överens om fast lön och ett nytt kontrakt. Jag har jobbar heltid sedan 3 månader tillbaka och i mitt kontrakt står det nu att jag jobbar 100% motsvarande en heltid/40 h i veckan. So far so Good.

Idag när vi skrev nytt kontrakt så sa min chef att han tyvärr inte kan erbjuda mig semesterersättning eller betald semester. Han skrev även bara kontrakt för ett år. Jag har läst att man måste arbeta ett år innan man har rätt till betald semester, är det så att han tänker att han ska skriva ännu ett nytt kontrakt efter detta året så att han slipper betala någon semester åt mig alls? Vad har jag för rättigheter? Förstår ingenting. Är det inte så att alla ska ha rätt till 5 veckors betald semester/år? Och om jag började mitt jobb för 3 månader sedan då till nästa sommar i så fall ska ha rätt att ta betald semester? Står detta i lagen eller ingår det enbart i kollektivavtal? För det har vi ju som sagt inte.

Svar: Det låter inte som om din arbetsgivare har full koll på arbetsrätten, vare sig när det gäller anställningsform eller hantering av semester. Om din anställning endast skrivs för ett år så bör det vara en allmän visstidsanställning som du har. Vi råder dig att se över detta så du vet vad det är som gäller.

När det gäller semester så måste man ha koll på de olika delarna. Alla har rätt till minst 25 semesterdagar. För att få betalda semesterdagar så tjänas dessa in under anställningstiden från dag 1 i anställningen. Du tjänar in semesterlön år 1 (intjänandeår) för att sedan kunna ta ut betald semester år 2 (semesterår). Med semesterersättning menas arbetstagarens innestående semesterlön när anställningen avslutas. Ersättningen beräknas som vanlig semesterlön och ska utbetalas utan oskäligt dröjsmål, senast en månad efter det att anställningen avslutats. Så betald semester eller semesterersättning när du slutar är inget som din arbetsgivare kan frångå. Skulle han göra det bryter han mot semesterlagen och kan därmed bli skadeståndsskyldig. 

Du bör ta ett möte med din arbetsgivare för att gå igenom allting igen om du vill känna dig trygg i din anställning.

Vänligen Arbetsrättsjouren