Hård bestraffning på erinran

Hej,
Jag fick en erinran för cirka 1 månad sedan. Jag var snäll mot en kund och la in hennes presentkort innan månadsskiftet så att hon kunde nyttja det innan sista datum passerat. Behandlingen skulle ske en månad senare. Min arbetsgivare har sedan dess tagit bort mitt ansvar över de andra på mitt jobb på gymmet. De har även tagit bort min bonus i det ansvaret, och även sänkt min vanliga lön. Får arbetsgivaren göra så här? Tycker det är helt fel, och att jag har fått ett väldigt hårt straff för att jag gjorde fel med presentkortet.

Svar: En erinran eller varning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Innebörden i begreppen är att du som anställd medvetandegörs om att du brutit mot anställningsavtalet. Om avtalsbrotten skulle upprepas flera gånger kan det leda till att du kan förlora din anställning. Arbetsgivaren påminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om riskerna som kan följa.

Det låter som om din arbetsgivare agerat på fel sätt. Erinran ska vara mer som ett klargörande om dina skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning. Du ska alltså inte bli bestraffad efter en erinran utan denna ska endast göra dig medveten om dina skyldigheter. Vill din arbetsgivare göra ändringar i ditt anställningsavtal kan detta inte göras ensidigt utan ni måste diskutera/förhandla om saken.

Vänligen Arbetsrättsjouren