Rätt till arbetsgivarintyg?

Hej,
Jag har nyligen arbetat på ett lager. Mitt kontrakt gick ut den 15 december 2019. Den 20 december bad jag om ett arbetsgivarintyg och vad jag vet så ska dem på min begäran skicka ett direkt. Det har nu gått flera veckor och inget har hänt. Har varit på dem nästan varje vecka eftersom det påverkar min ekonomiska situation då a-kassan måste ha in mitt arbetsgivarintyg. Finns där inget annat jag kan göra?

Svar: Du har helt rätt i att företagen är skyldiga att utge arbetsgivarintyg genom lagen om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyg används som sagt för att pröva rätten till ersättning från arbetslöshetskassan. Intyget ska innehålla uppgifter om anställningsform, arbetstid, orsaken till att anställning upphör, hur mycket personen har arbetat, och lönen. Om arbetsgivaren inte lämnar arbetsgivarintyg så kan du eventuellt begära skadestånd.

Du har begärt ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare utan respons. Tyvärr är detta vanligt. Varför det tar tid för arbetsgivare vet vi inte men arbetslöshetskassorna har tagit fram en e-tjänst Arbetsgivarintyg.nu för att förenkla administrationen kring arbetsgivarintyg. Alla arbetsgivare oavsett bransch har möjlighet att använda sig av denna e-tjänst. Gå in och kolla över sidan och skicka informationen till din arbetsgivare så kan vi hoppas att detta underlättar arbetet för din arbetsgivare så att du snart kan få ett ifyllt arbetsgivarintyg.

Vänligen Arbetsrättsjouren