När måste jag begära ledighet inför julen?

Hej,
Vår fråga är vad som menas med att ansöka om ledighet i god tid? Finns det ramar om detta? Jag ansökte om ledighet mellan jul och nyår och ansökte den 22/10… Ansökan gällde således om ledighet efter den 25/12. Min chef kom och sa att gränsen att ansöka var den 21/9 (vilket dom hade glömt att annonsera). Tycker ändå att lite mer än 2 månader innan borde vara ok! Finns det som sagt lagar eller regler eller annat prejudikat som avgör vad ”god tid” innebär?

Svar: Ofta behöver du lämna in din ledighetsansökan i mycket god tid inför till exempel julhelgen. Det kan vara så länge som tre månader innan, beroende på vilken tidsfrist arbetsgivaren meddelar. Två månader i förväg anser vi är rimlig tid, och du och dina kollegor kan inte ges ansvaret för att arbetsgivaren ”glömt” att meddela vilket som var sista datum. Det kan också finnas reglerat i ett lokalt avtal vad som gäller. Däremot är det inte säkert att ni beviljas ledigt, då det är arbetsgivaren som har sista ordet i den frågan, och ledigheten måste ske utan att det påverkar verksamheten negativt.

Hälsningar Arbetsrättsjouren