Kan en anställning sägas upp innan den påbörjats?

Hej,
Jag har skrivit kontrakt med min nya arbetsgivare om en anställningsstart i december. Nu ca 1 mån innan start ska provanställningen avslutas samma dag den påbörjas pga ”annan personal oväntat återanlänt”. Jag kommer då få jobba sporadiskt istället för enligt kontraktet ”6 mån provanställning 40 tim/v”. Kan man besluta att avbryta en provanställning innan den ens börjat? Då kan ju arbetsgivaren sätta detta i system och locka personal att söka heltidstjänst för att sedan i själva verket få gå på timmar.

Svar: Ett avtal kan sägas upp efter det att det har ingåtts. Detta innebär att man faktiskt kan säga upp anställningen innan den har påbörjats så länge uppsägningstider och liknande iakttas. Det är inte tillträdesdagen som är avgörande, om detta inte är något som ni särskilt avtalat om.

Hälsningar Arbetsrättsjouren