Anställningsavtal och anställningsvillkor

Hej,
Jag har fått timarbete på ett bageri. Jag packar bröd 18-01 varje torsdag. Har arbetat tre tillfällen och ringde därefter administratören och undrade om jag skulle skriva på något anställningsavtal och om försäkringarna gällde mig utan avtalet. Då sa han att det inte behövdes utan att allt gällde automatiskt i och med att jag började jobba hos dem. Stämmer det? Eller vad behöver jag göra?

Svar: Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal. Det innebär att så länge du och din arbetsgivare är överens om förutsättningarna för anställningen så behöver inte avtalet vara skriftligt. Däremot skall du senast en månad efter anställningens början få skriftlig information från din arbetsgivare där väsentliga anställningsvillkor för din anställning skall framgå (detta gäller bara om anställningen varar längre än tre veckor).

Ex. på uppgifter som skall framgå som kan vara av intresse för dig; En kort specificering av dina arbetsuppgifter, vilken typ av anställning du har (i ditt fall framgår det bara att du är timavlönad, vilket inte är en anställningsform), vilka uppsägningstider som gäller, din begynnelse lön och andra löneförmåner.

Ta gärna med dig detta och hänvisa till 6c § lag om anställningsskydd (LAS) där kan ni läsa mer ingående vad som borde framgå.

Hälsningar Arbetsrättsjouren