Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på min lön?

Hej,
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med min fråga. Jag jobbar i ett liten privat företag. När jag var ute hos en kund råkade jag ta sönder en fönsterbräda. Min arbetsgivare måste betala för reparationen av den. Har arbetsgivaren rätt av dra kostnader för skadan som jag har gjort från min lön?

Svar: Arbetsgivaren kan som huvudregel inte ensidigt göra avdrag på arbetstagarens lön. Det krävs ett godkännande enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. I 3 § nämns ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Men vad jag förstår av ditt mail har du inte uppsåtligen tagit sönder något hos kunden. Så utifrån din information har inte din arbetsgivare rätt att göra avdrag på din lön.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Med vänlig hälsning
Arbetsrättsjouren