Uppsägning via sms

Hej,
Jag har blivit uppsagd via sms och har ett kontrakt som går ut den sista september denna månad. Vad gäller? Måste jag jobba månaden ut för att få ut min lön? Får jag bara denna månadens lön? Har/hade ett tillsvidare kontrakt med månadslön. Blev tillsagd att lämna alla nycklar och tillbehör gällande jobbet redan dagen efter beskedet. Känns som att företaget gör fel?

Svar: Om du är tillsvidareanställd kan inte din arbetsgivare säga upp dig utan ”saklig grund”, det innebär att de först måste utreda om det går att omplacera dig inom verksamheten.

Sedan finns det två sätt ” saklig grund” som du kan bli uppsagd på. Antingen genom arbetsbrist eller om det handlar om personliga skäl som hänför sig direkt till dig som arbetstagare.

I detta fallet blir jag tveksam till om du är tillsvidareanställd då du nämner att ditt kontrakt går ut i slutet av september? Vilket i så fall tyder på att du har haft en visstidsanställning eller vikariat?

Under uppsägningstiden har du rätt till lön och andra förmåner även om du inte utför något arbete åt din arbetsgivare. Har du ett anställningsavtal som går ut den siste september ska du ha betalt för denna tiden. Men om du är tillsvidareanställd behöver vi nog lite mer underlag om din anställning, för som det låter ovan verkar inte din arbetsgivare ha gjort rätt för sig.

Vänligen Arbetsrättsjouren