Avskedad

Hej,
Jag har blivit avskedad utan skriftlig varning. Dom säger att jag har tagit långa raster & åkt hem tidigare ibland. Vad gäller, får dom avskeda mig utan skriftlig varning? Vad gör jag i detta läget?

Svar: Man kan bli avskedad om man som arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden. Det finns inget krav i lagen på att man ska ha fått några skriftliga varningar. Det kan dock ifrågasättas om det som du har gjort kan kvalificeras som grovt åsidosatt dina åligganden då det är ett högt krav. Möjligen kan det som du har gjort innebära att du blir uppsagd på grund av personliga skäl. Då har du rätt att få arbeta uppsägningstiden ut. Man får se mer på situationen för att bedöma om det faktiskt finns grund för uppsägning, om det har varit tillåtet att ha längre raster eller åka hem tidigare så kan det krävas att du först får någon form av varning att beteendet inte är tillåtet och vid fortsatt beteende riskerar du att bli uppsagd.

Hälsningar Arbetsrättsjouren