Vilka rättigheter har man om man inte har ett anställningsavtal?

Hej!

Jag har lite funderingar kring vad som gäller med min arbetssituation på företaget.

Jag jobbar i en grupp där alla är i åldrarna 20-26 år, och alla studerar på universitetet i staden.

Är inne på mitt tredje år men har inte kritat på någon form av arbetskontrakt eller dyl. Jag skriver bara ner mina timmar som jag jobbat, får underskrift och får lön varje månad. I lönen får jag även semesterersättning. Men ska det vara så att jag bara jobbar och får lön, utan några som helt skyldigheter eller rättigheter?

Om man inte kan/vill jobba och det blir lite körigt, så har dem hotat med att ”om ingen vill jobba så finns det många andra som kan ta er plats…” vi kan alltså få gå på dagen. Det intressanta är att om alla i min grupp skulle bestämma sig för att ”mini-strejka” så skulle det innebära enormt kaos för företaget som skulle få det sjukt jobbigt innan de löst det med ny personal.

Vi jobbar nästan alltid på obekväma tider, 19-23, 15-23 och mer än ofta helger. Vad gäller med för att få OB-tillägg? Hur ser reglerna ut, för en person som inte är anställd utan endast avlönad för timmar utan några som helst förpliktelser?

 

SVAR: Alla anställningar innebär både rättigheter och skyldigheter där de mest centrala är att arbeta och få lön. Även om ni inte har skrivit något anställningskontrakt har ni ändå ingått en anställning, det finns inget skriftkrav. Dock är din arbetsgivare skyldig enligt LAS att ge dig ett skriftligt anställningsbevis som anger de väsentliga villkoren för din anställning, såsom anställningsform och uppsägning för att nämna några. Detta skriftliga papper har du rätt till senast 1 månad efter det att anställningen ingicks, din arbetsgivare borde därför snarast ge dig detta.

När det gäller OB tillägg så finns detta inte reglerat i lag utan i kollektivavtal. Detta innebär att man inte kan kräva att få OB om arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal.

Det är inte korrekt att ni ska gå på dagen. Antingen har ni en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. Om ni har en tillsvidareanställning så har ni uppsägningstid och får endast bli uppsagda om det finns saklig grund. Om ni har en visstidsanställning ska arbetsgivaren ange slutdatum på anställningsbeviset och ni har då rätt att arbeta tills detta slutdatum. Om man arbetat under en längre tid så får man även fler rättigheter, såsom att arbetsgivaren ska säga till 1 månad i förväg om en visstidsanställning inte ska förlängas. Vidare får man inte heller vara anställd i en visstidsanställning under en alltför lång period, om man varit anställd i mer än två år under en femårs period så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Det finns fler bestämmelser som kan vara aktuella i ditt fall och det är viktigt att avgöra vilken anställningsform du har. Be om ett skriftligt anställningsbevis, det har du rätt till enligt 6 c § LAS. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för att du inte har fått dessa uppgifter.

Hälsningar Arbetsrättsjouren