Lön under uppsägningstid

Hej,
Jag behöver få lite råd om hur jag ska gå till väga. Jag blev anställd på ett bolag från 2017 och blev uppsagd den sista april 2018 med 3 månaders betald uppsägningstid, pga. arbetsbrist. Min chef sa till mig att han inte ville att jag skulle sitta kvar min uppsägningstid, utan jag skulle ut och söka nya jobb. Han ville att jag skulle slutföra allt arbete jag hade samt sedan lämna över olika uppgifter till honom samt en annan kollega, detta gjordes på ett korrekt sätt samt sedan ville han att jag lämnade in nycklar, vilket gjordes i mitten av maj.

När jag fick min slutlön i juli så har företaget dragit obetald semester på mig hela juli samt en halv dag i juni. Detta var semester som jag skulle ha haft om jag hade varit kvar som anställd eftersom jag hade betald semester 2017, så kallad förskottssemester, som man får betala igen om man slutar inom 5 år. Vi diskuterade aldrig att jag skulle ta ut obetald semester dessa dagar när jag blev uppsagd, utan min chef har ju arbetsbefriat mig eftersom jag skulle avsluta mitt arbete samt lämna ifrån mig nycklarna. Nu håller jag på att diskutera detta med dem, men det dröjer innan dom kommer tillbaks med några svar, vad kan jag göra?

Svar: Du har rätt att arbeta uppsägningstiden ut och då även få betalt under denna tiden. Om arbetsgivaren vill så kan du bli arbetsbefriad under denna tiden men då ska du fortfarande erhålla lön. Det är inte tillåtet att ge dig obetald semester under din uppsägningstid. Det är endast med arbetstagarens medgivande som det är tillåtet att semester förläggs under uppsägningstiden om inte uppsägningstiden överstiger 6 månader. Stå på dig att du har rätt till lön under den här tiden. Vad gäller förskottssemester så ska den inte betalas tillbaka enligt semesterlagen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Hälsningar Arbetsrättsjouren