Försäkringar vid sjukdom

Hej,
Jag har en undran ang. ersättning när man varit sjuk länge. jag blev sjuk förra sommaren och låg på sjukhus samt var hel- och deltidssjukskriven i nästan 5 månader. jag har ju fått sjuklön från företaget jag jobbar på och ersättning från försäkringskassan men nu undrar jag om det finns någon försäkring man omfattas av som anställd som gör att man kan få mer pengar. jag hade tyvärr ingen sjukförsäkring genom mitt försäkringsbolag mer än hemförsäkringen och jag är inte med i facket. vet ni hur man kan gå tillväga? hade jag brutit ett ben hade jag kunnat få pengar från mitt försäkringsbolag men hur funkar det när man blir sjuk?

Svar: Vissa arbetsgivare har särskilda försäkringar som man är täckt av som kan innebära att man får en extra ersättning vid olika tillfällen, såsom vid sjukdom. Om man är med i facket kan man även ha vissa kompletterande försäkringar. Man kan även ha en egen försäkring som man valt att teckna själv. Eftersom du inte har en egen försäkring och inte är med i facket så kan du undersöka om din arbetsgivare har några kompletterande försäkringar för dig som du har som förmån.

Hälsningar Arbetsrättsjouren