Vad händer med firmabilen när man är föräldraledig?

Min sambo har varit föräldraledig i ca nio månader nu när sambon åter har börjat jobba fås inte firmabilen tillbaka för den har personen som tog över arbetet fått. Är detta ok?

SVAR

Hur användningen av firmabilen ska fördelas bör regleras i ett anställningsavtal. I din fråga framgår det inte om ni även använt den för privat bruk. Behövs en bil för att arbetsuppgifterna ska klaras av så bör arbetsgivaren bistå med en firmabil, eller om de kräver att man själv ska ha bil för att kunna utföra sitt arbete.

Ni får helt enkelt kolla upp vad som står i anställningsavtalet och diskutera med arbetsgivaren vad som ska gälla.

Hälsningar,

Daniela Alm