Kan en medarbetare neka till ett rehabsamtal?

Hej!
Kan en medarbetare neka till ett rehabsamtal?

Det beror lite vad för typ av rehab samtal det är. Man bör vara försiktig med att säga nej.
Ska man ha samtal med sin arbetsgivare under tiden som man är sjukskriven och får ersättning från försäkringskassan så är man skyldig att delta i uppföljningsmöten med jämna mellanrum med arbetsgivaren och försäkringskassan. Försäkringskassan kan i förlängningen även dra in din sjukpenning.

Om man nekar till detta utan giltigt skäl så anses man förhindra den möjlighet till rehabilitering som arbetsgivaren erbjudit så att man ska kunna återgå till sin arbetsplats. Nekar man så anses arbetsgivaren ha fullgjort sin skyldighet.
Vägrar den anställda delta i rehabiliteringen kan det föreligga grund för uppsägning från arbetsgivarens håll.

Hälsningar,
Daniela Alm