Kollektivavtal

Hej.

Jag har varit anställd åt samma företag i drygt 6 år. Jag är ej medlem i facket, och detta företag har kollektivavtal. I mitt anställningsbevis står ingenting om uppsägningstid, men där finns en generell hänvisning till ett kollektivavtal.

Då jag nu har sökt annat jobb där arbetsgivaren hade som krav att jag skulle finnas tillgänglig en dryg månad senare kontaktade jag min chef för att höra mig för om min uppsägningstid. Han påstår sig i sin tur ha kontrollerat detta, och säger att jag har två månaders uppsägningstid. På grund av detta blev jag inte längre aktuell för det nya jobbet jag sökt.

När jag letar runt på nätet efter information finner jag ingenting som stödjer detta med två månaders uppsägningstid. Det enda jag hittar är att det, enligt LAS, är praxis med en månads uppsägning när arbetstagaren säger upp sig. Mina frågor är då som följer:

¤ Kan det stämma med två månaders uppsägningstid när det inte står någonting om detta i mitt anställningsbevis?
¤ Hur kan jag som icke fackligt ansluten få ta del av de villkor som styrs av det kollektiva avtalet?

Tacksam för svar.

SVAR:

Hej,

Det stämmer att arbetstagaren har en månads uppsägningstid enligt LAS. Genom kollektivavtal kan arbetstagaren åläggas en längre uppsägningstid och det kan därför vara helt i sin ordning att du har två månaders uppsägningstid. Genom hänvisningen i ditt anställningsavtal så gäller kollektivavtalets regler som en utfyllnad av ditt anställningsavtal och du ska då få del av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i kollektivavtalet.

Kollektivavtalet ska vara tillgängligt på din arbetsplats, både arbetsgivaren och det fackliga ombudet brukar ha en kopia av kollektivavtalet. Du har en rätt att få se kollektivavtalet så att du vet vilka villkor som gäller. Vissa kollektivavtal kan man även hitta på internet, om man inte vill fråga på arbetsplatsen.

Vänligen Arbetsrättsjouren