Skillnaden mellan provanställning och tillsvidareanställning.

Om en anställd har en provanställning, timlön och antal timmar efter behov, har den anställda då några nya eller fler rättigheter när anställningen går över i tillsvidareanställning?
Har den anställde exempelvis rätt till ett visst antal timmar?

SVAR:
Provanställningen är en möjlighet för båda parter att testa om arbetet och arbetsplatsen är rätt för en person, och den kan vara max sex månader. Därför så ska villkoren i provanställningen vara desamma vad gäller ansvar och omfattning tex som i en tillsvidareanställning. Det gäller också intjänande av semester etx. Det man avtalar om gäller, antingen i ett anställningsavtal eller i ett kollektivavtal. Antalet timmar ändras inte när provanställningen övergår i en tillsvidare- .

Det som skiljer konkret är uppsägningstiden och skäl för uppsägning. Vid en tillsvidareanställning har du minst en månads ömsesidig uppsägningstid, och det krävs saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna avsluta anställningen. En provanställd person kan i princip sluta på dagen om hen önskar, från arbetsgivarens sida gäller 14 dagars uppsägningstid, ingen saklig grund krävs.

Hälsningar Camilla Ländin

2 thoughts on “Skillnaden mellan provanställning och tillsvidareanställning.

  1. Leif Wahlström says:

    Tilläggas bör – att dessa beskrivna förhållande gäller när man är provanställd enligt LAS. I Motorbranschavtalet – och sannolikt fler avtal – regleras provanställningen med en tryggare skrivning än i LAS. Motorbranschavtalets provanställning ersätter helt den skrivning som står i LAS och anger tydligt att provanställningen har till syfte att leda till en tillsvidareanställning samt att sakliga skäl krävs för att arbetsgivaren ska kunna avsluta denna provanställning.

  2. Camilla Ländin says:

    Tack för din kommentar Leif! Helt riktigt, olika kollektivavtal kan sätta upp andra villkor än vad LAS säger. Därför är det alltid klokt att kolla om, och i så fall vilket, kollektivavtal man omfattas av på resp arbetsplats. Och kolla med facket, de vet vad som gäller.

Comments are closed.