Vad gör jag om min chef kränker mig?

Hej,
Detta hände mig för ett par dagar sedan. Min chef kommer in skrikande och säger att jag inte hade avbokat ett pass på en timme, egentligen hade ingen av mina kollegor gjort detta, men hen hoppade på mig.

Hen började skrika och säga att sådana här saker får hen att se rött, allt skrikande och med högljudd framför en annan kollega. Jag sade till hen att ta det lugnt. Det där är gammalt och det var arbetsledaren som sade att det var OK, då säger hen det är hen som är chefen. Ok säger jag sedan undrar man varför man har arbetsledare, men säger ingenting eftersom jag kände mig hotad och kränkt och var rädd. Jag påpekade att detta hade alla gjort, varför hoppar hen på mig på det sättet. Hen fortsätter skrika en massa saker, helt andra saker. Hen säger detta kommer att sänka min lön. Jag måste påpeka att jag är en av dem som drar mest pengar.

Jag frågar mina kolleger efteråt om hen hade pratat med dem. De säger ”ja” men att hen var lugn och inte skrek. Det visade sig att en annan kollega hade kontaktat facket som i sin tur berättade för henne att denna chef redan hade blivit anmält för kränkande behandling mot en annan kvinnlig kollega i en annan avdelning. Jag kände mig rädd och kränkt och nu vet jag inte vad jag kan göra. Vad kan jag göra rent juridiskt om detta upprepar sig. En gång är kanske ingen gång, men detta var tydligen inte nytt.

Hej,

det är din arbetsgivare som har huvudansvar för att arbetsmijön fungerar som den ska och att ohälsa inte uppstår. Detta regleras i Arbetsmiljölagen och även i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. På nedanstående länkar kan du ladda ned föreskrifterna från Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/krankande-sarbehandling-i-arbetslivet-afs-199317-foreskrifter/

Det är viktigt att du skriver ner dina upplevelser av kränkningarna och tidpunkten då de skedde. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig till dem. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen kan du kontakta den personen. Du är välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare stöd. Vi ser då hur vi kan gå vidare och till vilken kostnad.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren