Uppsagd på grund av misskötsel- eller avskedad?

Hej.
Har nyligen blivit uppsagd på mitt jobb pga att jag inte kunde hålla tiderna. Har aldrig fått en varning för detta. Det hela började med att vi beodrades att jobba minst 60h per vecka under 4 veckor. Sista veckan hade jag jobbat 60h näst sista dagen så kom aldrig sista dagen och jobbade. Därav en vansinnig chef som gav mig sparken. Företaget har inget kollektivavtal så facket jag är med i kan inte göra nåt säger dom. När jag läser lagarna så bryts dem kors och tvärs då jag efter 3,5år inte ens får något dom 2 månader jag är berättigad till.

Funderar på att koppla in jurist men vill höra efter lite innan.

Vad tycker ni? Vad har min chef rätt till? Vad kan jag göra?

Hej!

Som arbetstagare har du en skyldighet att komma i tid till arbetet och att vara på arbetet de dagar som är överenskomna. Är du uppskriven på schemat så ska du jobba (hade du pratat med chefen dagen innan och denne hade sagt ”okej XXXX, jag ser att du redan har jobbat 60 timmar den här veckan, ta en lugn dag imorgon” så hade allt varit i sin ordning). Det ska naturligtvis inte vara mer arbete än vad arbetstidslagen eller arbetsmiljölagen föreskriver, men detta ska din arbetsgivare ha koll på (där spelar det ingen roll om denne är kollektivavtalsansluten eller inte), men avser du att stanna hemma från jobbet eller inser att du kommer att komma för sent till arbetet så måste du ringa och höra av dig till arbetsledaren. Detta är väldigt grundläggande, och att chefen sett mellan fingrarna innan, betyder inte att han inte har sett att du varit sen ofta.

Att upprepat komma för sent till arbetet eller att göra så som du gjorde din sista dag, inte dyka upp alls utan godtagbar anledning är skäl för avsked med omedelbar verkan. Du har inte rätt till uppsägningslön när du blir avskedad på grund av misskötsamhet, det hade du haft om arbetsgivaren sagt upp dig av personliga skäl. Du har, rent lagtekniskt rätt till en veckas varsel vid avsked, men du hade antagligen blivit beordrad att stanna hemma.

Tyvärr har du inte rätt till uppsägningslön vid avsked, utan du får vara glad om du får betalt för de dagar du varit sen, då arbetsgivaren har rätt att dra av på lönen för detta. Man kan tycka att du borde ha fått ett antal muntliga och skriftliga varningar om du varit sen ofta, men arbetsgivaren har rätt att avskeda dig på de grunder du uppgett oavsett varning.

Det verkar alltså som att det som ställer till det är att arbetsgivaren sagt att du är uppsagd när denne egentligen har menat att du är avskedad. Arbetsgivaren agerar nämligen som om du vore avskedad och denne har haft fog för att avskeda dig. Du har rätt att begära ut en skriftlig kopia på varför du blivit avskedad och vad du kan göra för att överklaga beslutet, men dessvärre tror jag inte att du når framgång med ett överklagande.

Visst kan du söka hjälp hos en annan jurist, men jag har svårt att se att denne skulle bedöma saken annorlunda.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

4 thoughts on “Uppsagd på grund av misskötsel- eller avskedad?

 1. Gunnell says:

  Hur kan en enda förseelse ge rätt till avsked? Om personen jobbat 60 timmar den veckan som det var sagt verkar det ju vara helt galet att bli avskedad pga att personen inte kom till jobbet sista dan. Arbetstiden var ju uppfylld.

 2. Molly Johansson says:

  Personen som skrivit har själv sagt att hen kommit sent till arbetsplatsen många gånger, men att arbetsgivaren inte har sagt något. Det räcker med att vara för sen ett upprepat antal gånger för att bli uppsagd av personliga skäl eller till och med avskedad beroende på hur förseningen påverkat arbetsplatsen.
  Att sedan, utan att ha talat med arbetsgivaren, ta sig en ledig dag för att arbetstagaren anser sig ha jobbat färdigt för veckan är en ännu grövre förseelse som i sig allena är skäl för avsked.

  Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och en arbetstagare kan inte ta sig friheter utan att informera arbetsgivaren om detta. Arbetstagaren står under lydnadsplikt gentemot sin arbetsgivare, och bryts denna kan arbetstagaren bli uppsagd eller avskedad.

  Tänk dig ovanstående scenario på ett sjukhus eller i annan samhällsfunktion. En läkare som bestämmer sig för att ”nu har jag jobbat mina timmar den här veckan” och inte dyker upp och detta leder till att hans kolleger får jobba över ännu mer än sina 60 timmar eller att patienter dör. Det handlar ju också om en lojalitet även mot sina kollegor när företaget uppenbarligen har mycket att göra, eller hur?

  Visst förstår jag hur arbetstagaren tänker om sina timmar, men man måste se till det större perspektivet där ett jobb ska utföras, chefen måste kunna planera sitt arbete och kollegerna ska kunna ha en hållbar arbetsmiljö.

  Med vänliga hälsningar,
  Molly Johansson,
  Arbetsrättsjouren

 3. Linn says:

  Men du reagerar inte alls på att arbetsgivaren bryter mot arbetstidslagen? Om de ska jobba 60 h/vecka 4 veckor i sträck blir det ju 80 timmars övertid på 4 veckor! Gränsen är väl 48 timmar?

 4. Molly Johansson says:

  Visst reagerade jag på det. Det står i mitt svar till frågeställaren att arbetsgivaren måste ha arbetstidslagen och arbetsmiljölagen i åtanke. Det är ju arbetsgivaren som gör sig skyldig till brott på den punkten om det inte finns särskilda skäl eller dispens för den typen av arbetstid, men det var inte det frågeställningen handlade om här.

  Med vänliga hälsningar,
  Molly Johansson
  Arbetsrättsjouren

Comments are closed.