Tjänstledigt för studier under rehabilitering?

Fråga: Har en pågående rehabilitering för att jag har testats med för höga värden alkohol under en längre period, dvs inte enstaka tillfällen på jobbet, utan har fått en diagnos, riskzon, och går alltså en rehabilitering för detta på arbetstid 1 tillfälle i veckan. Nu har jag kommit in på en kockskola i London och söker tjänstledigt under en period när denna rehabilitering pågår, rehabiliteringen pågår till fram till november, och tjänsteledigheten önskar jag påbörja 1 sept för studier.
Hur är mina chanser att få igenom detta, har försökt och hitta information och likn fall men utan någon framgång

Svar: Hej!

Du har rätt att få tjänstledigt för studier enligt studieledighetslagen men du måste ansöka om detta i god tid innan studierna  påbörjas. Arbetsgivaren får inte neka dig denna rätt, men denne har rätt att skjuta upp din studieledighetstid med 6 månader. Det vill säga att du kan få höra av arbetsgivaren att du visst kan få gå på kockskola, men att du i så fall får börja nästa termin. Har arbetsgivaren betalt för din påbörjade rehabilitering så finns en ganska stor risk att du får ett sådant svar.

Du måste tänka på att arbetsgivaren antagligen har gett dig möjlighet till rehabilitering som en förebyggande åtgärd för att slippa säga upp dig på grund av personliga skäl eller i värsta fall avskeda dig på grund av missbruk. Avbryter du rehabiliteringen kan arbetsgivaren i värsta fall göra sig av med dig helt och hållet.

Det du måste göra är att prata med arbetsgivaren om situationen som uppstått. Jag kan mycket väl förstå att längtan efter att få gå på kockskola i London är mycket stor, men risken är att du får välja på att bli uppsagd på grund av att du avbryter rehabiliteringen eller vänta 6 månader.

Om jag vore som du så hade jag sökt tjänstledigt nu (för att uppskovet kan bara bli ett halvår och då kan arbetsgivaren inte neka dig att få börja kockskolan i vår), accepterat det eventuella uppskovet och kunnat gå på tjänstledigt till nästa kursstart på kockskolan. Då vet du att du har ett jobb kvar här hemma att återgå till när du är färdig med studierna och förhoppningsvis är du då också färdigrehabiliterad och har fått alla verktyg du behöver för att klara av att leva ett nyktert liv.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren