Jag blev uppsagd under mammaledigheten men ska snart föda igen, kan jag förlänga föräldraledigheten och på så sätt skjuta fram uppsägningstiden?

Fråga: Jag har jobbat på lager och transport inom tryckeribranschen. Nu har det blivit så att på grund av arbetsbris har jag och många andra blivit varslade.
Då jag blev meddelad om min uppsägning (chefen kom hem till mig för att berätta) har jag varit på mammaledighet, och eftersom jag skulle komma tillbaka från min mammaledighet i september så börjar inte min uppsägningstid löpa förrän dess.
Jag har enligt lag uppsägningstid på två månader under vilka jag skulle bli arbetsbefriad.
(Har ingen papper på det, och chefen även han har bytt arbetsplats)

Men nu när det börjar bli dags att gå tillbaka till jobbet så undrar jag lite hur det ser ut för mig då jag har blivit gravid igen under min mammaledighet och är beräknad att föda nu i september, innan min uppsägningstid hinner löpa ut.
Så min fråga nu är egentligen, kan jag ”förlänga” mammaledigheten på grund av att jag ska föda så snart? Eller att ”pausa” min uppsägningstid då jag inte kan komma till jobbet eller försätter det att förlöpa?
-Det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Svar: Din uppsägningstid kommer att börja löpa från och med den dag då din nuvarande föräldraledighet tar slut eller skulle ha tagit slut. Det går inte att fördröja uppsägningen genom att få en ny föräldraledighet, detta enligt lagen om anställningsskydd 11 § 3 st:

”Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

– när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.”

Detta gäller förutsatt att du inte har ett kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal som anger något annat.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

2 thoughts on “Jag blev uppsagd under mammaledigheten men ska snart föda igen, kan jag förlänga föräldraledigheten och på så sätt skjuta fram uppsägningstiden?

 1. Ida says:

  Jag är i ungefär samma situation men jobbar i en annan branch. I mitt kollektivavtal står det följande: ”En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen.”

  Detta har inte skett, arbetsgivaren har överhuvudtaget inte ens meddelat mig att vår avdelning sägs upp pga arbetsbrist, har endast hört från kollegor.

  Kan jag förlänga min föräldraledighet?

 2. Molly Johansson says:

  Hej Ida!
  Det är väldigt slarvigt av din arbetsgivare att inte höra av sig till dig som är föräldraledig för att meddela dig om vad som händer på arbetsplatsen. Står det dessutom uttryckligen i kollektivavtalet att du ska få skriftlig information överlämnad personligen så kan man undra hur stressad arbetsgivaren är.

  Huvudregeln ser du ovan, men 11 § LAS är förhandlingsbar genom kollektivavtal (genom 2 §, 4 st LAS), så det är reglerna i kollektivavtalet som gäller.

  Det du dock ska ha i åtanke är att om du redan vet att din avdelning kommer att läggas ner och du medvetet underlåter att meddela din arbetsgivare om rådande omständigheter (att du är gravid och snart ska föda) kan detta ändå leda till att reglerna i LAS 11 § blir aktuella, då du inte kan anses ha varit i god tro angående förhållandena på arbetsplatsen. Detta är en del av lojalitetsplikten som är en viktig del av arbetsrätten. Lojalitetsplikten sträcker sig över gränserna för ett rent ekonomiskt utbyte av tjänster och pengar i den arbetsrättsliga kontexten, och även om den inte är lagstadgad så spelar den en central roll i ev. domstolsförhandlingar. Anses du ha agerat illojalt mot arbetsgivaren kan det få konsekvenser för dig.

  Det bästa är såklart om du får din uppsägning i handen, men visst kan du chansa och hoppas att det går igenom om du struntar i att meddela arbetsgivaren. Om det går igenom eller inte kan jag inte svara på då det verkar vara fråga om nedläggning av hela avdelningen. Du har större chans att driva den här frågan om du är med i facket, då de kan ställa sig bakom dig.

  I det här fallet är det lite av en fråga om rimlighet och att spela sina kort ”rätt”, och jag kan omöjligen på förhand ge dig ett svar som är 100% korrekt. Jag råder dig dock att ta kontakt med facket om du är medlem för att reda ut vad de anser att du ska göra i din situation.

  Med vänliga hälsningar,
  Molly Johansson,
  Arbetsrättsjouren

Comments are closed.