Hur många timmar per månad ska min arbetstagare arbeta?

Hej,
Jag har för avsikt att utse en arbetare / 2 år avtal / i mitt företag. Min fråga är:
-Hur många timmar per månad kan han arbeta enligt lagen ?
Mvh

Hej!

Enligt arbetstidslagen är en normal arbetsvecka beräknad till 40 timmar. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid). Det senare gäller även jourtid.

Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra övertid).

Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

Men som sagt: 40 timmar per vecka är det normala. Övertid och extra övertid ska kompenseras med lön eller ledighet. Tänk på att det är olika antal dagar i varje månad, det är därför tiden anges i veckor i lagen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren