Arbetsgivaren tycker inte att jag arbetar snabbt nog – får inte ut min lön

Hej!
Min chef vill inte attestera min tidrapport, och därmed ej heller betala ut min lön för mina arbetade timmar under maj månad 2015. Jag har anställningsavtal där det står att jag är timanställd med 187kr/h, uppskattad arbetstid är planerad till omkring 50%.
Har redovisat så noggrant som möjligt i min tidrapportering, men min chef vägrar attestera och betala ut lön, hans motivering är att han tycker att jag har lagt för många itmmar på att arbeta, och arbetat för långsamt och då, enligt honom, blivit för dyr – med andra ord inga egentliga skäl till att inte betala ut min lön för den faktiska tid jag har arbetat. Nu har han via sms valt att säga upp mig ( skedde i helgen, i samband med midsommardagen), har en månads uppsägningstid i avtalet, hur gör jag för att få betalt för min arbetade tid?
Kan han göra så här? Vilka rättigheter har jag?

På förhand tack

Hej!

I ett anställningskontrakt, oavsett på vilket sätt det ser ut så ska den anställde arbeta och arbetsgivaren betala för detta arbete. Att arbetsgivaren inte tycker att du jobbar snabbt nog har inte med saken att göra, utan har du arbetat, så ska du ha lön. Däremot bör arbetsgivaren göra dig uppmärksam på att denne tycker att du tar för lång tid på dig att slutföra dina arbetsuppgifter om denne tycker så, så att du ska ha en chans att antingen ”lägga på ett kol” eller förklara att arbetsbördan är för tung för att klara av på den tid arbetsgivaren anser att detta ska vara gjort.

Nu har han uppenbarligen valt att säga upp dig, och om du har en timanställning där du är schemalagd så ska du ha lön även under uppsägningstiden. Är du däremot intermittent anställd, d.v.s. inte schemalagd (till exempel om du är ”inringd”) så är det inte säkert att du får arbete hos arbetsgivaren under denna tid och har då inte rätt till lön.

Vad vi kan göra från Arbetsrättsjouren är att vi skriver en fordran på din lön till din arbetsgivare, men detta är en tjänst vi tar betalt för. Återkom gärna om du är intresserad.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren