Hur lång uppsägningstid har jag?

Hej!
Jag är timanställd på ett gym och har nu sagt upp mig. Hur lång är min uppsägningstid?

Hej!

Det framgår inte av frågan om du är tillsvidareanställd eller om du har en tidsbegränsad anställning.

Är du tillsvidareanställd gäller enligt lag en minsta uppsägningstid om en månad, men har du en tidsbegränsad anställning så tar den slut den dag ni har avtalat om. Det kan också framgå av det enskilda anställningsavtalet eller av kollektivavtal hur lång uppsägningstid du har. Dessa står över lagen och är alltså de dokument du i första hand ska följa.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,  Arbetsrättsjouren