Tjänstledigt vid studier

Jag har varit tjänstledig från mitt jobb för studier sedan augusti 2014, och kommer så att vara under maj månad ut. Nu är det så att jag sökt vidare utbildningar till hösten 2015, och skulle således vilja söka ledigt igen.

Jag misstänker att min chef inte lär studsa av lycka för det, och hellre ser att jag säger upp mig. Kommer jag in på denna utbildning, så lär jag nämligen inte återgå till mitt arbete efteråt.

Frågan är, har jag rätt till tjänstledigt för studier en andra omgång så nära inpå? Jag har varit fast anställt sedan november 2013.

svar:

I lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning så finns ej regler om hur långt tid mellan studierna man måste återgå till arbetet eller hur länge man får ledigt för att studera. Däremot regleras att arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till 6 månader så var ute i god tid. Som det ser ut enligt lag kan arbetsgivaren ej neka dig fortsatt studier. men eftersom du endast beviljats förra studieperioden som troligtvis har ett slutdatum måste du nog göra en ny ansökan. Andra eller tydligare regler för detta kan dock finnas reglerat i ett rådande kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren