Räkna ut semesterdagar

Hej,

Jag skulle vilja veta hur jag räknar ut totalt hur många semesterdagar jag hittills har tjänat in på mitt nuvarande jobb?

Jag anställdes på heltid (100%) den 11e feb 2013 och har 25 dagars semesterrätt per år. Jag har jobbat heltid under hela tiden vilket innebär att hela tidsperioden skall vara semestergrundande.

svar:

Från det att man anställs arbetar man (så kallat intjänandeår) och tjänar in semester till kommande år (kallat semesterår). Om du arbetat heltid från det att du anställdes 11 februari så räknas dina intjänade dagar från att du börjar jobba, t.o.m. 31 mars samma år. Från och med 1 april 2013 börjar du sedan tjäna in semester för nästkommande period som avslutas 31 mars 2014 osv. Efter detta datum så har du intjänad semesterlön bestående av 25 betalda dagar.

Om man blir anställd efter 31 augusti samma år som anställningen börjar är man endast berättigad till 5 obetalda semesterdagar fram t.o.m. 31 mars kommande år. Du blev anställd den 11 februari 2013 (efter 31 augusti 2012) och är då berättigad till 5 obetalda semesterdagar. Dock är de dagar du arbetat semesterlönegrundande och du har totalt (av 49 dagar, från 11 feb – 31 mars 2013) 4 betalda semesterdagar intjänade för den perioden.

1 april 2013- 31 mars 2014 har du rätt till 25 obetalda semesterdagar och rätt att ta ut dina betalda intjänandedagar från 11e feb 2013-31 mars 2013.

Uträkning: 49 semesterlönegrundande dagar / 365 = 0,13  * 25 betalda semesterdagar = 4 betalda dagar (avrundas uppåt).

Se semesterlagen för mer info.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson                                                                                                                     Arbetsrättsjouren