Arbetsgivarintyg efter 5 år

Hur långt efter en avslutad anställning måste man lämna ut arbetsgivarintyg? Tex om någon sluta för fem år sedan är det då lag på att jag skall lämna ett arbetsgivarintyg nu då?

Svar:

Det finns inga regleringar i lagen om hur långt tid efter man bör/ måste skriva ett arbetsgivarintyg. I lagen om arbetslöshetsersättning står följande:

47 § En ansökan om ersättning ges in till och prövas av
arbetslöshetskassan. Den sökande ska lämna de uppgifter som
behövs för bedömningen av hans eller hennes rätt till
ersättning. Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes rätt till ersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt. Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett.

Vare sig det är den förre anställde som begär ett intyg för egen del eller om a-kassan begär det så som lagen ovan säger så är du som Arbetsgivare skyldig att skriva ett arbetsgivarintyg men det finns inga regleringar för när detta intyg skall skickas in/ skrivas.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren