Anställningsavtal på engelska?

”Måste anställningsavtal vara på svenska eller är det ok att bara ha dem på engelska?
Detta gäller för en tjänst i Sverige och personen är anställd via svenskt bolag men med moderbolag i Europa.”

Hej,

Det finns inget i svensk lag som motsäger anställningsavtal skrivet på engelska, förutsatt att båda parterna till 100% förstår innebörden.

Vänligen,
Sandra Amrén