Vägra nytt schema?

Jag jobbar som personlig assistent för X kommun och vi har ett dilemma angående min arbetsplatsschema.
Vi är 6 assistenter och 5 av oss känner att vi måste ändra schemat då det tär på oss pga för många helger i rad osv.  DÅ har vi problemet att en av kollegorna ”vägrar” ändra sitt schema. Jag undrar om detta är möjligt att vägra ändra sitt schema om vi är 5 andra som känner att vi måste ändra schemat och chefen står bakom oss?

SVAR:
Din chef har ansvaret för och rätten att ”leda och fördela arbetet”. Så om hen anser att schemat ska ändras, och ni övriga också tycker det är en vettig idé så råder det ingen tvekan om att din kollega måste anpassa sig till det nya schemat. Om kollegan inte vill detta kan hen bli varnad och till slut uppsagd pga arbetsvägran. Som arbetstagare har man inte möjlighet att själv fullt ut bestämma sitt schema, utan det ligger på arbetsgivaren. Det nya schemat ska meddelas i god tid, absolut senast två veckor i förväg.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren