Sjuka barn under semestern

Jag fick tjänstledigt för att åka bort på semester trots att jag inte hade några semesterdagar kvar. Mitt ena barn blev sjukt på nästa hela resan. Kan jag då ansöka om vård av barn? Vad gäller annars i en sådan situation?

SVAR:
Om du, eller ditt barn, blir sjuk under din semester så ska du anmäla dig sjuk eller vård av barn i vanlig ordning. Du ska också skyndsamt meddela arbetsgivaren, senast den dag du är tillbaka på arbetet.
Då blir semestern istället egen sjukdag  eller VABoch du får tillbaka dina semesterdagar. Det kan vara aktuellt att visa upp ett sjukintyg för arbetsgivaren för att den processen ska gå enklare.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren