Rätt till besked om semester

Om jag lagt semesterönskemål, men inte får besked om jag får de veckorna jag önskat senast 2 månader innan ( det gäller sommarsemester ) har jag då rätt att få enligt de önskemål jag lagt?
Min man säger att det är så, jag tror att arbetsgivaren har slutgiltig bestämmanderätt. Vilket gäller?

SVAR:
Du har rätt att senast två månader innan din begärda sommarsemester ska påbörjas få  besked om detta av din arbetsgivare. Detta enligt Semesterlagen, och enligt samma lag har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Om du inte får något besked alls så betraktas semestern som beviljad, men du bör ställa krav på att få en bekräftelse. När semestern väl är beviljad så kan arbetsgivaren inte utan ditt godkännande ändra på den, endast om det finns synnerliga skäl (tolkas mycket restriktivt) så kan arbetsgivaren ändra detta.

Arbetsgivarens rätt att slutgiltigt styra din semester ska utövas innan de två månadernas tidsfrist löper ut.
Hälsningar Camilla Ländin

2 thoughts on “Rätt till besked om semester

 1. Leif Wahlström says:

  En följdfråga om semesterförläggning:
  När nuvarande semesterlag trädde i kraft, fick jag lära mig att möjligheten till att ta ut 10 veckors sammanhängande semester var fanns efter 5 års sparande. 5+5 veckor.
  Är den möjligheten inte kvar längre? Kan inte heller minnas att vi fråntagits möjligheten att ta ut 5 veckors sammanhängande semester.
  Detta med lång semester är intressant ur invandrarperspektivet, där man kan vilja samla ihop till en längre ledighet för att någon gång kunna hälsa på släktingar i Chile eller var det nu kan vara.

 2. Camilla Ländin says:

  Jo, rätten att ta ut sparad semester det femte året finns kvar, förutsatt att det kan ske utan olägenhet för arbetsgivaren, se SemL § 18-21.
  Semesterrätten är fortfarande 25 dagar/år, men lagen ger bara rätt till fyra veckor sammanhängnade (SemL § 12), medan kollektivavtal kan säga annorlunda.

Comments are closed.