Måste jag jobba 100% om arbetsgivaren omorganiserar?

Jag har en 75% tjänst men arbetsgivaren vill nu att jag skall arbeta 100% då den nya organisationen kräver det enligt dem. Vad kan hända om jag fortfarande hävdar att jag vill fortsätta att arbeta 75%. Kan jag bli uppsagd då eller behöver de i och med att det är ett stort företag Erbjuda någon annan tjänst och jag först tacka nej för att riskera att bli uppsagd?

SVAR:
Om den nya organisationen görs om och din nuvarande tjänst görs om till 100% så kan du bli uppsagd om du inte vill jobba så mycket. Om du har barn som är under 8 år har du lagstadgad rätt att gå ner i tid, men inte annars.

Man kan tycka att ett stort företag bör kunna erbjuda dig en annan tjänst på 75%, men de är inte skyldiga att hitta någon sådan lösning.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

One thought on “Måste jag jobba 100% om arbetsgivaren omorganiserar?

  1. Leif Wahlström says:

    Hej
    Jag har en följdfråga här. Det talas om att vederbörande inte VILL arbeta mer än 75%. Men om vederbörande har sjukersättning och livränta för 25% och det inte alls handlar om ovilja, utan konsekvensen av en arbetsskada, även uppkommen hos aktuell arbetsgivare. Den 75 procentiga arbetsorganisationen har pågått under c:a 6-8 år.
    Gäller samma sak då ifall arbetsgivaren hävdar att denne vill öka till 100%. Vi i fackorganisationen ser egentligen inget skäl till det, utan tolkar detta som ett svepskäl, vilket vi naturligtvis inte kan bevisa eller ändra på.

Comments are closed.