Måste jag återlämna mina arbetskläder?

Hej.

Har arbetsgivaren efter anställningens slut rätt att kräva tillbaka arbetskläder? Är det så eller det måste stå i något avtal man skrivit på? Det är lite mer än 2 månader sen jag sluta och han kommer med detta nu. Behöver jag lämna över dem?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren är skyldig att utan kostnad för den anställda tillhandahålla den skyddsutrustning som verksamheten kräver. Det kan t.ex. vara skyddsskor för truckförare eller hjälmar för byggarbetare. Om det finns specifika bestämmelser om profilkläder på arbetsplatsen har arbetsgivaren också en skyldighet att stå för denna kostnad.

Arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka arbetskläderna om du exempelvis inte kan bevisa att kläderna är bekostade av dig. Om du inte återlämnar dem kan arbetsgivaren ha rätt att hålla inne din slutlön, avdrag på lönen eller kräva betalning för kläderna. Det ska dock nämnas att kvittningslagen innehåller stränga regler gällande vad man som arbetsgivare får dra av på den anställdas lön.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren