Hur länge kan man vara tjänstledig utan lön?

Jag vill inte att något av våra två barn ska behöva gå på förskola. Till hösten börjar 5-åringen i 6-års verksamheten Förskoleklass och vi har lyckats pussla ihop så hon har sluppit förskolan. Men till hösten måste 3-åringen börja i förskola eftersom föräldradagarna är slut då. Egentligen skulle vi klara oss på den enas lön men vad händer om den som är hemma, uppsagd, utan arbete och inte arbetslös blir sjuk? Ingen ersättning från Försäkringskassan då va?
Hur länge får man vara tjänstledig utan lön? Får man sjukersättning från Försäkringskassan om man är tjänstledig utan lön?
Det går runt i huvudet och stressen stiger inför höstens hemska förskolestart. Hjälp mig!

 

SVAR: Du bör ställa dina frågor till Försäkringskassan, då det är deras regelverk som styr det här och inte arbetsrätten. Svaret på hur länge du kan vara tjänstledig utan lön är delvis upp till din arbetsgivare, men ofta är gränsen två år.

 

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren