Beräkning av uppsägningstid

Hej!

Jag var anställd hos en statlig arbetsgivare under över 4 år och blev uppsagd med 6 månaders uppsägningstid 2013. Jag jobbade min sista dag sista januari 2014.

Under perioden februari till sista maj samma år hade jag en annan anställning men blev sen återanställd av min förra statliga arbetsgivare 2 juni samma år. Jag är alltså idag t.v. anställd. Nu har jag blivit kontaktad av min arbetsgivare där man säger att man inte har arbetsuppgifter längre och avser att säga upp mig igen p.g.a .arbetsbrist. Vilken uppsägningstid har jag? Börjar jag på noll eller räknas min tidigare anställningstid in även om jag har haft ett ”glapp” på 4 månader där jag varit anställd av en annan arbetsgivare. Vore tacksam om ni kunde återkoppla ganska snabbt för jag fick som sagt veta detta idag och behöver veta min situation

Svar:

Hej!

När man beräknar uppsägningstid är det den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren som inkluderas. Detta regleras i lagen om anställningsskydd:

  • – två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
  • – tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
  • – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
  • – fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
  • – sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år

Jag antar att du var anställd i minst 10 år under din första anställning hos arbetsgivaren då du fick en uppsägningstid på sex månader.  Sammanlagt har du alltså varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 10 år och har därför rätt till en uppsägningstid på sex månader.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren