arbetstidsreglering och stämpling A-kassa

Hej!!

Jag sökte ett jobb på ett privat behandlingshem och fick en provanställning. Först sa de att jag skulle få en 3 månaders provanställning. Jag skulle egentligen börja 1 mars men började redan 1 februari. När jag sedan får mitt anställningsavtal står det provanställning 2 månader. Nu går min anställningstid ut 31 mars alltså om ca 3 veckor. Jag har ännu inte fått reda på om jag blir kvar ännu då de väntar på ett svar på nått. Jag tvekar att fortsätta pga arbetstiderna. Jag överväger att avsluta min anställning den 31 mars då min provanställning går ut. Om jag säger ifrån mig en provanställning får jag då börja stämpla i facket då? Då dessa arbetstider är helt vansinniga anser jag.

Svar:

Ett avtal som säger att din anställning är en provanställning får närsomhelst avbrytas under perioden för provanställningen av båda parter. Det finns alltså ingen uppsägningstid (dock måste arbetsgivaren meddela dig två veckor innan) och du kan gå på dagen om inget annat avtalats i t ex ett gällande kollektivavtal. Om du mot förmodan ej får besked om huruvida din anställning skall upphöra eller fortsätta i annan form går din provanställning automatiskt över i en tillsvidareanställning då avtalstiden för provanställningen går ut. Då tillkommer uppsägningstid efter detta.

Se vidare information i arbetstidslagen för reglerande av arbetstid om du anser att arbetsgivaren ej följer reglerna för arbetstid.

Om du själv väljer att avsluta din provanställning finns det ofta reglering för när du får lov att börja stämpla. Hör med arbetsförmedlingen kring regler för stämpling vid uppsägning.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren