Skriftlig varning, vad gäller?

Hej
Jag har fått besked om att jag ska få en ”skriftlig varning” som min chef uttryckte sig. Den skriftliga varningen gäller dåligt temprament och otrevligt bemötande.

Jag har några frågor om detta:
* Är det som jag beskriver grund för en skriftlig varning?
* Hur länge gäller en skriftlig varning (Eriran)?
* Hur lång tid tillbaka kan de härleda saker till den skriftliga varningen?
* Vad ska ingå i en skriftlig varning? Skall alla specifika händelser specificeras?

Hej

Arbetsgivaren har genom arbetsledningsrätten rätt att tillrättavisa de anställda. Om inte arbetsgivaren gör detta sätter sig arbetsgivaren möjligen i en mer komplicerad situation då arbetsgivaren inte i framtiden kan använda varningen som en del av tex bevisbörda för saklig grund för uppsägning. Har arbetsgivaren däremot tydligt markerat med en varning att arbetstagarens beteende inte är förenligt med varken lag eller interna policys, har arbetsgivaren däremot bättre grund för en framtida uppsägning av personliga skäl.

Det som du har angivit ovan kan absolut ligga som grund för en varning. Att agera hotfullt, eller med dåligt uppförande mot kunder eller andra kollegor är absolut grund för en varning.

Kravet för en varning kan dock vara förenligt med två månaders fristen som framförallt sammanhänger med uppsägningar av personliga skäl. Dvs arbetsgivaren bör ge dig varningen relativt snabbt efter det som arbetsgivaren uppfattar felaktiga uppförandet.

Kom i håg att gamla händelser som du blivit varnad för absolut kan ligga som last för dig vid en framtida uppsägning. Det finns generellt ingen bort gräns för hur länge varningen gäller. Du bör även konsultera ditt fackförbund, om du närmare vill diskutera varningen med arbetsgivaren.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

One thought on “Skriftlig varning, vad gäller?

  1. Leif Wahlström says:

    Intressant fall, där vi inte vet orsaken till den ”korta stubinen” och ej heller på vilket sätt det uttrycker sig. Det betyder inte nödvändigtvis att kollegor eller kunder drabbats, får jag hoppas för hans skull, för då ligger han sämre till. Men om adrenalinstörtningen beror på inkompetent arbetsledning och killen inte är så verbalt begåvad att han kan ta en konstruktiv match inom ramen för lag och avtal, så är det dags att agera fackligt.
    Känner mycket väl igen den situationen som tyvärr är mycket vanlig.

    Som prisutdelare vid idrottsgalan sa när hon skulle dela ut priset till årets ledare: Sverige är världsmästare på att tillsätta chefer, men ledare har vi väldigt ont om.
    Underförstått att det vimlar av chefer som är erbarmligt dåliga som ledare.

Comments are closed.