Kan arbetstagare begära omplacering? när arbetsmiljön inte är tillfredställande

Hejsan !

Jag jobbar inom kommunen  och är fastanställd. Jag har mått mycket dåligt på min arbetsplats då jag jobbar mycket helger och långa dagar. Det är ostrukturerat på arbetsplatsen och har fått gått ner i arbetstid för att orka. Min fråga är nu har jag möjlighet att få kräva omplacering, så att jag kan få jobba på annat ställe i kommunen. Eller är det bara arbetsgivaren som kan begära det ?

Med vänlig hälsning

Hej

I första hand ska din göra en anmälan till ditt lokala skyddsombud att du mår dåligt av den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsmiljölagen är först och främst en förebyggande lag, som beskrivs ovan och därför är det extra viktigt att  du anmäler din ohälsa till skyddsombudet.

Det finns föreskrifter i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att skydda arbetstagare som utsätts tex för mobbning och kränkande särbehandling, i dessa föreskrifter ska arbetsgivare verka för att lösa problematiken på arbetsplatsen, och även skydda arbetstagare genom tex omplacering.  Dvs det är fullt möjligt att du kan bli omplacerad om du känner att det är den bästa lösningen. Men det blir så fall en förhandling mellan dig, ditt skyddsombud (alt facket) och din arbetsgivare.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren