Hur räknas anställningstid?

Hej

Får man tillgodoräkna ansällningsår när företaget byter ägare om det skulle bli uppsägningar?

Hej

Enlig lag om anställningsskydd (LAS) gäller följande:

6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.

Om turordning gäller vid uppsägnings så gäller följande:

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.

Dvs din sammanlagda anställningstid räknas samman, vid ägarbyte.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren