Rätt att vara tjänstledig för att driva eget?

Hej!
Jag har en anställd som fick beviljad tjänstledighet för att starta eget utomlands. Nu vill hon komma tillbaka i förtid. Hon har dessutom blivit gravid och kommer endast jobba i några månader innan hon ska gå på mammaledighet. Jag har även en nyanställd i hennes plats som jag inte vill avskeda endast för att hon ska komma tillbaka under några månader. Jag har heller inte råd att ha båda anställda samtidigt. Hon har varit anställd sedan 2008, vi har inget kollektivavtal. Hur ska jag ställa mig till detta?

Tacksam för svar!

Svar:
Hej,
i Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet står det i 7 §:

En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.
Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.
En arbetsgivare får skjuta upp arbetstagarens återgång högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Om det inte finns ett kollektivavtal med andra bestämmelser gäller de ovan beskrivna reglerna. Du hittar lagen i sin helhet här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19971293.htm

Du är välkommen att återkomma om det uppstår fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren