Mindre lön än avtalat i anställningsavtalet?

Hej!

 

Jag såg på lönekvittot (handskrivet) att min chef gett mig mindre timlön än vad som står i mitt anställningsbevis. Vad kan jag göra förutom att fråga vad han håller på med? Har jag rätt att sluta arbeta där tvärt om jag inte får ut den lön som står i mitt avtal? Han går under transport så han har kollektivavtal. Själv är jag inte med i facket ännu. Har jag fortfarande rättigheter nog att kunna få hjälp med detta?

 

Svar:

 

Hej!

 

Den lön som står avtalas i ditt anställningsavtal är den som är gällande. Ger inte din arbetsgivare dig den lönen som ni har avtalat om bryter arbetsgivaren alltså mot avtalet. Du har rätt till den lönen som står avtalad i anställningsavtalet. Du kan påtala detta för din chef för dialog och lösning kring problemet. Får du inte ut rätt lön finns möjligheten att kontakta din fackliga organisation. Då du inte är fackligt ansluten finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare för att du ska få ut den lön du är berättigad till. Detta är dock inte en kostnadsfri tjänst. Beroende på vilken anställningsform du är anställd i så har du olika långa uppsägningstider som du måste följa. Även om din arbetsgivare har gjort fel med din lön innebär inte det att du har rätt till att bryta din del av anställningsavtalet. Gör du detta finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren